måndag 7 maj 2018

Dagens citat

"Ryssarna införde ett handelsförbud mot oss. Vi införde inget handelsförbud mot den ryska allmänheten. Straffåtgärderna riktas först och främst mot människor närstående till Putin och företag - vapenproduktion och annat liknande."

Utrikesminister Guðlaug­ur Þór Þórðars­on i Morgunblaðið om Islands deltagande i USA:s och EU:s sanktioner mot Ryssland.