onsdag 9 maj 2018

Dagens citat

"Jag är mamma, förskollärare, tidigare alltingsledamot, projektledare och en människa som älskar att finnas och att lära. Jag är stolt över att vara invandrare och att berätta att jag tillhör den gruppen. Jag vet inte varför jag gör det och vissa tycker att jag gör för mycket av att vara invandrare."

Nichole Leigh Mosty, tidigare alltingsledamot för Ljus framtid, i Morgunblaðið om den betydelse hon tillmäter sin bakgrund som invandrad från USA.