tisdag 8 maj 2018

Förlängd frist öppnar för partival i Skútustaðahreppur

Invånarna i Skútustaðahreppur får två partier att välja mellan i kommunalvalet. Ytterligare ett parti lämnade in en lista med kandidater och underskrifter efter att lördagens frist gått ut. Men i Eyja- og Miklaholtshreppur blir det personval i stället. Där drog det enda partiet tillbaka sin lista sedan det i lördags stod klart att inget annat parti tänkte kandidera till fullmäktige.

När tiden för att anmäla kandidaturer till kommunalvalet den 26 maj gick ut i lördags var det femton kommuner där inga partier ställde upp. I ytterligare fyra partier var det bara ett parti som anmälde sig. I just dessa kommuner utökades fristen med två dygn för att konkurrerande partier skulle kunna delta i valet.

Om inga partier ställer upp blir det personval. Och om bara ett parti kandiderar får detta parti automatiskt samtliga platser i kommunfullmäktige.

Gemensamt för dessa nitton kommuner är att de är förhållandevis små. Den största kommunen med personval är Dalabyggð med 667 invånare. Största kommunen med ett enda parti är Súðavíkurhreppur med 196 invånare.

I Eyja- og Miklaholtshreppur var det bara Bättre bygd som i lördags hade anmält kandidater. Därmed skulle partiet alltså få samtliga fem mandat i fullmäktige. I förra valet 2014 fick partiet 56,6 procent mot 43,4 procent för Bygden.

Bristen på konkurrens fick Bättre bygd att dra tillbaka kandidaturen. Det skriver kommunalrådet Eggert Kjartansson i ett pressmeddelande. Skälet är att Bättre bygd hoppades att fler kompetenta personer i kommunen skulle kandidera till fullmäktige. I stället blir det nu personval i Eyja- og Miklaholtshreppur.

I Skútustaðahreppur blir utvecklingen den motsatta. När fristen löpte ut i lördags var det bara H-listan som hade anmält kandidater. Samma parti har styrt kommunen den senaste mandatperioden. I förra valet var det inget konkurrerande parti som deltog.

Men under måndagen utnyttjade N-listan den förlängda fristen och inkom med kandidater och underskrifter. Bägge listorna har enligt ett pressmeddelande godkänts. Därmed får alltså väljarna två alternativ i det kommande valet.

Även i Súðavíkurhreppur och Tjörneshreppur var det bara ett parti som anmälde kandidater. Där dök det inte upp några nya partier under den förlängda fristen. Det innebär att Kommunlistan - som senaste mandatperioden har haft majoritet i fullmäktige - nu får styra Súðavíkurhreppur utan någon opposition.

För Tjörneslistan i Tjörneshreppur förändras inget. Även i valet 2014 fick partiet samtliga platser i fullmäktige eftersom inget konkurrerande parti dök upp.

Här kan du läsa mer om kommunalvalet.