tisdag 8 maj 2018

Fyra av tio islänningar säger nej till moské i Reykjavík

Fyra av tio anser inte att det ska byggas någon moské på Sogamýri i Reykjavík. Bara två av tio tar ställning för bygget. Övriga är varken positiva eller negativa till planerna. Motståndet mot moskébygget är större utanför Reykjavík. Det visar en opinionsmätning utförd av Gallup på uppdrag av Arnar Már Jensson.

För fem år sedan fick Félag múslima á Íslandi - det största muslimska samfundet på Island - efter många års väntan mark från kommunen för ett moskébygge. Men fortfarande har inget hänt med tomten på Sogamýri i Reykjavík. Samfundet har ännu inte lyckats finansiera bygget.

I kommunalvalet 2014 gick Framstegspartiet starkt framåt just på grund av motståndet mot moskébygget. Inför valet den 26 maj i år är det bara mindre partier som försökt profilera sig genom att vilja riva upp beslutet att tilldela Félag múslima á Íslandi en tomt. Frågan drivs av Isländska folkfronten, Frihetspartiet och Vår stad - Reykjavík.

Moskéfrågan delar islänningarna. Det är 42,4 procent som motsätter sig bygget av en moské medan bara 21,9 procent ställer sig bakom byggplanerna. Resterande 35,8 procent är varken positivt eller negativt inställda till moskén.

Den främsta invändningen mot moskébygget är själva platsen. Av dem som motsätter sig bygget är det 39,1 procent som uppger att Sogamýri inte är en lämplig plats.

Vidare svarar 14,1 procent att moskéer inte hör hemma på Island, 12,7 procent säger att de inte vill att en moské ska byggas, 7,2 procent uppger att de är emot muslimer, 7 procent nämner att Island är en kristen nation, 4,2 procent svarar att motståndet handlar om extremister och terrorism, 2,4 procent befarar att en moské kommer att orsaka problem, 2,3 procent hävdar att en kristen kyrka inte skulle få byggas i ett muslimskt land, 1,4 procent betraktar en moské som en negativ utveckling medan 1 procent tycker att den inte behövs.

Det vanligaste skälet för att stödja bygget är religionsfrihet. Bland de islänningar som är positiva till moskén på Sogamýri är det 42,4 procent som svarar att det är den främsta anledningen till deras åsikt i frågan. Det är 29,1 procent som säger att trossamfund har rätt till bönehus och 20,8 procent nämner jämställdhet.

Reykjavíkborna är mer positiva till planerna än islänningar bosatta utanför huvudstaden. I Reykjavík är det 37 procent som säger nej till bygget medan 21 procent säger ja. I övriga landet är 46 procent negativa och 17 procent positiva.

Motståndet är starkast bland islänningar med enbart grundskoleutbildning och pensionärer. Att moskén ska byggas på Sogamýri är det i synnerhet personer i åldern 18 till 34 år och högskoleutbildade som tycker.

I Reykjavík är det hela 70 procent av Självständighetspartiets väljare som vill stoppa byggplanerna. Stödet för bygget är starkast bland Socialdemokraternas sympatisörer. Där svarar 51 procent att de är för moskébygget. Även bland anhängare till Gröna vänstern och Piratpartiet är ja-sidan starkare än nej-sidan.

Dessutom finns en stark opinion för att frågan ska avgöras i en folkomröstning bland kommuninvånarna. 45,8 procent anser att det vore riktigt att folkomrösta om moskébygget medan 29 procent inte förespråkar någon folkomröstning. Övriga 25,2 procent är varken positiva eller negativa till att låta Reykjavíkborna själva avgöra frågan.

Undersökningen har utförts av Gallup på uppdrag av Arnar Már Jensson. Resultatet har publicerats i en debattartikel i Morgunblaðið.

Här kan du läsa mer om det planerade moskébygget på Sogamýri.