lördag 5 maj 2018

Islands glaciärer fortsätter att smälta i allt snabbare takt

Med ett enda undantag har de isländska glaciärerna dragit sig tillbaka ända sedan 1995. Sedan dess har 250 kubikkilometer is smält. Snabbast smälter Breiðamerkurjökull vid Jökulsárlón. Där glaciären kalvar i glaciärlagunen rör det sig om förändringar på upp till 300 meter om året. Det uppger Veðurstofa Íslands.

De senaste årtiondena har Islands glaciärer smält i en takt som inte upplevts sedan ön befolkades på 800-talet. Sedan 1995 har 250 kubikkilometer glaciäris försvunnit - vilket motsvarar 7 procent av glaciärernas totala yta.

Ända sedan 1995 har avsmältningen varje år varit större än den nya is som tillkommit under vintern. Enda undantaget var 2015 då en ovanligt snörik vinter gjorde att alla de stora glaciärerna växte något. Året därpå fortsatte den snabba avsmältningen. Förra vintern var dock avsmältningen från Vatnajökull något mindre än tidigare år.

Just vid Vatnajökulls södra sida sker de största förändringarna. Flera av Vatnajökulls utloppsglaciärer smälter snabbt. Hoffellsjökulls yta minskar nu med 0,5 kvadratkilometer om året. På grund av avsmältningen växer i stället en nybildad glaciärlagun vid jökelns rand.

Allra snabbast smälter Breiðamerkurjökull, den utloppsglaciär som kalvar i glaciärlagunen Jökulsárlón. Här drar sig glaciären tillbaka mellan 200 och 300 meter varje år. Nästan lika fort smälte Kaldalónsjökull i Drangajökull och Hagafellsjökull eystri i Langjökull.

Här kan du läsa mer om Islands glaciärer.