onsdag 30 maj 2018

Isländsk arbetslöshet sjunker - men inte lika lågt som 2017

Arbetslösheten på Island sjönk under april till 2,3 procent. Men i april 2017 var det färre som var utan jobb. Trots att den kommer att fortsätta sjunka under sommarmånaderna i år väntas arbetslösheten inte nå samma låga nivåer som under förra året. Det förutspår Vinnumálastofnun i en prognos.

Den extrema högkonjunkturen på Island tycks vara historia. I år väntats tillväxten bli lägre än under 2017. Inte minst återspeglar arbetslöshetsstatistiken en situation där det inte längre är riktigt lika enkelt att hitta jobb.

Under april sjönk arbetslösheten jämfört med föregående månad med 0,1 procentenheter till 2,3 procent. Men i april förra året var arbetslösheten bara 2,1 procent.

Vinnumálastofnun räknar i en prognos med att arbetslösheten i maj kan sjunka ned till 2 procent. Samma månad förra året var den 1,9 procent. Därefter sjönk den till 1,8 procent - den lägsta siffran sedan finanskraschen drabbade Island för tio år sedan.

Arbetslösheten minskade i samtliga regioner under april. Högst var den på Suðurnes med 3 procent, en nedgång med 0,2 procentenheter. Därefter följde Norðurland eystra med 2,4 procent (-0,3), huvudstadsregionen med 2,4 procent (-0,1), Suðurland med 1,8 procent (-0,1), Vesturland med 1,7 procent (-0,1), Austurland med 1,7 procent (-0,2), Västfjordarna med 1,7 procent (-0,3) och Norðurland vestra med 0,1 procent (-0,1).

Nu är arbetslösheten 2,2 procent bland män och 2,4 procent bland kvinnor. Bara 1,8 procent av islänningar i åldern 18 till 24 år saknar sysselsättning. Bland utländska medborgare är det 4,5 procent som står utan jobb. Det innebär att var tredje arbetslös är utlänning. Drygt hälften av de utländska medborgare som inte har något jobb är polacker.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.