fredag 11 maj 2018

Kritiseras för reklam med toalettvatten och utländsk gurkaProduceras utländsk gurka med toalettvatten? Det hävdar flera importörer att isländska odlare insinuerar i en ny reklamfilm. Där uppmanas konsumenter att köpa isländsk gurka eftersom den är odlad med isländskt vatten. Samtidigt ifrågasätts kvaliteten på det vatten som används i utlandet.

Isländska odlare producerar nästan all gurka som säljs på den inhemska marknaden. Importen är liten - och den sker i regel bara när den inhemska produktionen inte är tillräcklig för att möta efterfrågan.

Sölufélag Garðyrkjumanna, som marknadsför gurka och andra grönsaker från isländska producenter, antyder i en ny reklamfilm att utländsk gurka kan produceras med toalettvatten. I filmen plockar en kvinna upp en importerad gurka. Hon hör då något som låter som när någon spolar i toaletten. Därefter plockar hon upp en isländsk gurka. Då hör hon fågelsång och en porlande bäck.

Flera importörer är kritiska till reklamfilmen. Eggert Árni Gíslason, vd för Mata, säger i Fréttablaðið att budskapet är vilseledande:
"Detta är under bältet. Det är förkastligt att antyda att människor odlar grönsaker med kloakvatten i utlandet."
Kristín Linda Sveinsdóttir, som är marknadschef för Sölufélag garðyrkjumanna, säger i Fréttablaðið att hon är medveten om att filmen kan vara provocerande. Hon hävdar att syftet inte är att smutskasta utländska grönsaksodlare utan att lyfta fram olika fördelar med inhemsk produktion.