onsdag 16 maj 2018

Majoritet vill ha förbud mot annonser för tobak och alkohol

Sex av tio islänningar vill inte tillåta alkoholannonser. Och ännu fler förespråkar ett fortsatt förbud mot tobaksannonser. Det visar en mätning utförd av MMR. Det innebär att en klar majoritet håller med kultur- och utbildningsminister Lilja Alfreðsdóttir i frågan. Hon tänker inte stödja medieutredningens förslag om att tillåta marknadsföring av alkohol och tobak.

På Island är det förbjudet att göra reklam för alkohol och tobak. Men i praktiken är det ett förbud som många inte respekterar. På nätet hittas mängder av sådana annonser. Reklam för alkohol och tobak finns även exempelvis på flygplatsen i Keflavík.

Nyligen lanserades ett förslag om att tillåta annonser för alkohol och tobak. Det presenterades i en utredning om de privatägda mediernas ekonomiska förutsättningar. Genom att tillåta sådan marknadsföring skulle medierna få intäkter som skulle förbättra ekonomin.

Men kultur- och utbildningsminister Lilja Alfreðsdóttir - som också ansvarar för mediefrågor - håller inte med. Hon vill inte häva förbudet. Skälet till att hon vill behålla det är att hon i första hand ser annonsering för alkohol och tobak som en folkhälsofråga. Hon befarar att sådan marknadsföring också skulle öka konsumtionen.

Lilja Alfreðsdóttir får stöd av en majoritet av islänningarna. Det är 60 procent som inte vill tillåta alkoholannonser. Bara 18 procent anser att förbudet ska skrotas medan 21 procent varken är för eller emot alkoholannonser.

Kvinnor, pensionärer och personer med högskoleutbildning är mest positiva till ett fortsatt förbud. Män och islänningar i åldern 18 till 29 år vill i större utsträckning än andra riva upp annonsförbudet.

Mest tillåtande är Renässans väljare. Hela 49 procent av partiets sympatisörer vill ge klartecken till alkoholannonser. Mest skeptiska är Gröna vänsterns anhängare. Bara 7 procent tycker att förbudet bör avskaffas.

Motståndet mot tobaksannonsering är ännu starkare. Här är det 86 procent som anser att förbudet bör kvarstå. Häva stoppet vill 6 procent medan 9 procent är neutrala i frågan.

Även här är kvinnor, pensionärer och högskoleutbildade mer negativa till förslaget än andra. Män, unga islänningar och personer med enbart grundskoleutbildade gör mer sällan tummen upp för en skrotning av förbudet.

Anmärkningsvärt är att inte en enda person som sympatiserar med Ljus framtid svarar att förbudet bör lyftas. Också inom Gröna vänsterns är motståndet kompakt. Där vill 93 procent behålla förbudet. Mest positiva till att tillåta tobaksannonser är Renässans väljare. Av partiets anhängare är det 15 procent som uppger att marknadsföring av cigaretter bör godkännas.