söndag 13 maj 2018

Nya planer för centrala Selfoss i folkomröstning

Invånarna i Árborg får folkomrösta om de nya detalj- och översiktsplanerna för centrala Selfoss. Över 1 900 underskrifter har samlats in av motståndare till de planer som klubbats av en majoritet i fullmäktige. Stridsfrågan gäller om stadskärnan i Selfoss har några särskilda kännetecken som ska bevaras.

Inom de närmaste åren väntar stora förändringar i Selfoss. En ny bro ska byggas över älven Ölfusá. Samtidigt finns det långt gångna planer på att ändra ringvägens sträckning så att den inte längre går genom stadens centrum.

Som ett led i förberedelserna har en majoritet i kommunfullmäktige - där Självständighetspartiet styr - klubbat en ny översiktsplan och en ny detaljplan för området. Utgångspunkten är att bebyggelsen i Selfoss främst är från senare delen av 1900-talet och präglas av parkeringsplatser och breda gator. Därför anser majoriteten att den inte behöver skyddas.

Att bebyggelsen inte anses ha några särskilda kännetecken innebär att nybyggen inte behöver anpassas till befintliga byggnadsverk.

Men alla håller inte med majoriteten. I fullmäktige argumenterade Framstegspartiet för att centrala Selfoss hade en egen karaktär. I debatten nämndes området runt rondellen vid bron över Ölfusá. Där finns kyrkan, kommunhuset och restaurangen Tryggvaskáli.

Annan kritik mot planerna är att det tillåts för tät bebyggelse och att det är för snålt med parker och andra grönområden. Andra befarar att de storslagna planerna inte kommer att bli verklighet. Farhågor gäller också den planerade nybyggnationen som vissa tycker är kopierad från andra orter.

Nu blir både detalj- och översiktsplanerna föremål för en folkomröstning. Motståndare har samlat in drygt 1 900 underskrifter. Det är tillräckligt många för att invånarna ska få avgöra frågorna. Folkomröstningen måste hållas inom ett år.