måndag 28 maj 2018

Nytt styre väntar i minst 26 isländska kommuner

I 26 isländska kommuner föll de majoriteter som styrt den senaste mandatperioden. Men i lika många får samma majoriteter nytt förtroende av väljarna. Det står klart efter lördagens kommunalval. Intresset för valet var lågt på många håll. Färst röstade i Reykjanesbær. Där var det bara 56,98 procent som deltog i valet.

Island valde i lördags ledamöter till 72 kommunfullmäktigen. Av de totalt 502 platserna gick 266 till män och 236 till kvinnor. Bägge könen finns representerade i samtliga fullmäktigen utom ett. I Borgarfjarðarhreppur kommer fullmäktige de närmaste fyra åren att bestå av fem män.

I landets 22 största kommuner var andelen kvinnor högst i Fjallabyggð med 71 procent. Lägst var den i Árborg och Mosfellsbær med 22 procent.

Det var totalt 198 listor att välja mellan i de olika kommunerna. Män toppade 118 av dessa listor medan kvinnor stod överst på 80 listor.

I 26 av Islands kommuner lyckades de partier som bildat majoritet den senaste mandatperioden försvara tillräckligt många platser för att ha möjlighet att regera vidare. I lika många kommuner räckte inte stödet. Någon form av maktskifte är därför att vänta.

I 26 kommuner kan alltså samma majoritet som tidigare behålla makten. Det gäller Akureyri, Bláskógabyggð, Blönduós, Bolungarvík, Dalvíkurbyggð, Eyjafjarðarsveit, Fljótsdalshérað, Flóahreppur, Garðabær, Hörgársveit, Hrunamannahreppur, Hveragerði, Kópavogur, Langanesbyggð, Mosfellsbær, Rangárþing ytra, Seltjarnarnes, Skaftárhreppur, Skagafjörður, Skagaströnd, Skeiða- og Gnúpverjahreppur, Skútustaðahreppur, Snæfellsbær, Stykkishólmur, Súðavíkurhreppur, Vopnafjarðarhreppur och Þingeyjarsveit.

I Kópavogur - Islands näst största kommun - har Självständighetspartiet regerat ihop med Ljus framtid den senaste mandatperioden. I valet kandiderade Ljus framtid ihop med Renässans. Tillsammans försvarade de sina sju mandat. Dessutom fick Socialdemokraterna två mandat samt Framstegspartiet och Piratpartiet ett mandat var.

Här fick Självständighetspartiet 36,12 procent, Socialdemokraterna 16,25 procent, Ljus framtid och Renässans 13,53 procent, Framstegspartiet 8,53 procent och Piratpartiet 6,82 procent. Utan mandat blev Centerpartiet med 5,89 procent, Gröna vänstern med 5,74 procent, För Kópavogur med 4,27 procent och Islands socialistparti med 3,2 procent. Nästan var femte röst gick alltså till partier som inte fick några ledamöter invalda i fullmäktige.

I Hafnarfjörður - landets tredje största kommun - kommer rösterna att räknas om i dag på begäran av Gröna vänstern och Socialdemokraterna. Partierna var bara fem respektive tio röster från ytterligare mandat.

Om resultatet står sig får Framstegspartiet det första mandatet i kommunen på 20 år. Det är Ágúst Bjarni Garðarsson - assistent åt partiledaren Sigurður Ingi Jóhannsson - som toppade den lista som genom 8 procent av rösterna kunde säkra en plats i fullmäktige.

I Hafnarfjörður har Självständighetspartiet och Ljus framtid regerat ihop de senaste fyra åren. Ljus framtid ställde inte upp i lördagens val. Utbrytare från partiet kandiderade i stället med Kommunlistan. Tillsammans fick de två partierna sex mandat - vilket är minsta möjliga majoritet i kommunen.

Självständighetspartiet fick 33,71 procent och fem mandat, Socialdemokraterna 20,15 procent och två mandat, Renässans 9,49 procent och ett mandat, Framstegspartiet 8 procent och ett mandat, Kommunlistan 7,83 procent och ett mandat, Centerpartiet 7,59 procent och ett mandat.

Gröna vänstern fick 6,71 procent och Piratpartiet 6,52 procent - något som inte räckte till något mandat. För det hade det behövts ytterligare 27 röster för Piratpartiet och bara fem röster för Gröna vänstern.

I Akureyri - den fjärde största kommunen - kan Socialdemokraterna, Kommunlistan och Framstegspartiet regera vidare. Det är också de tre partiernas ambition. Tillsammans fick de sex av elva mandat i fullmäktige.

Självständighetspartiet fick bara 22,89 procent i Akureyri - ett valresultat långt under förväntningarna. Trots att partiet blev störst i kommunen med tre mandat är det sannolikt att ytterligare fyra år i opposition väntar.

Kommunlistan fick 20,95 procent och två mandat, Framstegspartiet 17,53 procent och två mandat, Socialdemokraterna 16,81 procent och två mandat, Gröna vänstern 9,4 procent och ett mandat samt Centerpartiet 8,1 procent och ett mandat.

I Reykjanesbær - den femte största kommunen - fortsätter kommunpolitiken att vara turbulent. Här röstade bara 56,98 procent - den lägsta siffran i landet i årets kommunalval. Mellan 2002 och 2014 hade Självständighetspartiet egen majoritet i kommunen. Reykjanesbær har traditionellt också varit ett av partiets starkaste fästen.

Så är det inte längre. Partiet fick nu 22,95 procent och tre mandat. Därefter följde Socialdemokraterna med 20,52 procent och tre mandat, Framstegspartiet med 13,92 procent och två mandat, Rak väg med 13,49 procent och ett mandat, Centerpartiet med 12,96 procent och ett mandat och Fri kraft med 8,26 procent och ett mandat.

Kommunen har styrts av Socialdemokraterna, Fri kraft och Rak väg. De tre partierna fick nu bara fem av elva mandat i fullmäktige.

Med sex rösters marginal bröts Självständighetspartiets dominans i kommunpolitiken på Västmannaöarna. Kommunchefen Elliði Vignisson fick hård intern kritik inför lördagens kommunalval. Det resulterade i utbrytarlistan För Hemön - med tolv självständighetspartister bland de fjorton namnen på valsedeln.

Självständighetspartiet fick 45,43 procent och tre mandat - ett tapp på 27,72 procentenheter och två mandat jämfört med valet 2014. För Hemön fick 34,22 procent och tre mandat samt Ölistan 20,35 procent och ett mandat. För Hemön vill nu inleda förhandlingar med Ölistan för att bilda majoritet med egna toppkandidaten - och självständighetspartisten - Íris Róbertsdóttir som kommunchef. Men Ölistan vill även tala med Självständighetspartiet.

I Fjarðabyggð var det ännu jämnare. Där föll Självständighetspartiets och Framstegspartiets majoritet med två rösters marginal. Fjordlistan fick 34,06 procent och fyra mandat, Självständighetstpartiet 25,53 procent och två mandat, Framstegspartiet 23,62 procent och två mandat samt Centerpartiet 16,79 procent och ett mandat.

Även i Seltjarnarnes fanns en utbrytarlista från Självständighetspartiet. Här fick inte partiet någon majoritet av rösterna - men ändå en majoritet av platserna i fullmäktige. Självständighetspartiet kan därmed fortsätta styra kommunen med egen majoritet. Så har det varit i Seltjarnarnes ända sedan 1950.

Självständighetspartiet fick här 46,26 procent och fyra mandat, Socialdemokraterna 27,85 procent och två mandat samt Renässans och Näslistan 15,27 procent och ett mandat. Utbrytarlistan För Seltjarnarnes blev med 10,61 procent utan mandat. Det saknades bara 24 röster för att toppkandidaten Skafti Harðarson skulle ha valts in i fullmäktige.

I Garðabær - landets sjätte största kommun - gick Socialdemokraterna, Gröna vänstern, Piratpartiet, Renässans och Ljus framtid ihop i Garðabærlistan för att försöka få bort Självständighetspartiet från makten. Försöket misslyckades. I stället kunde Självständighetspartiet stärka sin ställning i kommunen.

Självständighetspartiet ökade med 3,19 procentenheter jämfört med valet 2014 och fick nu 63,01 procent och åtta mandat. Garðabærlistan fick 28,13 procent och tre mandat. Resultatet var ändå tillräckligt bra för att Harpa Þorsteinsdóttir, som spelar i det isländska damlandslaget i fotboll, skulle få en plats i fullmäktige som tredje namnet på listan.

En ännu större stjärna missade en ordinarie plats i fullmäktige med 19 rösters marginal. Artisten Elías Örn Guðmundsson - mer känd som Mugison - var nummer fyra på Kommunlistans valsedel i Súðavíkurhreppur. Partiet fick 61,11 procent och tre mandat. Utmanaren Víklistan fick 38,89 procent och två mandat.

I Mosfellsbær delar sex partier på de nio platserna i fullmäktige. Självständighetspartiet fick 39,2 procent och fyra mandat. Partiet förlorade därmed möjligheten till egen majoritet i kommunen. Vidare fick Renässans 11,24 procent och ett mandat, Mosfellsbærs vänner 10,63 procent och ett mandat, Gröna vänstern 9,63 procent och ett mandat, Socialdemokraterna 9,54 procent och ett mandat och Centerpartiet 8,97 procent och ett mandat. Med 7,86 procent var Piratpartiets och Boenderörelsens gemensamma lista 53 röster från ett mandat.

Också i Árborg har inte Självständighetspartiet längre egen majoritet. Här placerade sig kommunchefen Ásta Stefánsdóttir på femte plats på valsedeln. Hade partiet fått majoritet hade hon blivit invald i fullmäktige. Nu gick hon miste om sin plats med 183 rösters marginal.

I Árborg fick Självständighetspartiet 38,27 procent och fyra mandat, Socialdemokraterna 20,08 procent och två mandat, Framstegspartiet 15,48 procent och ett mandat, Centerpartiet 10,73 procent och ett mandat samt Framåt Árborg - en gemensam lista för Piratpartiet och Renässans - 8,47 procent och ett mandat. Med 6,96 procent av rösterna var Gröna vänstern 66 röster från ett mandat.

Skagafjörður har länge varit ett av Framstegspartiets starkaste fästen i landet. Men nu är tiden med möjligheten till egen majoritet i historia. Partiet fick i lördagens val bara 33,9 procent, en tillbakagång med 11,52 procent. Det gav Framstegspartiet tre mandat, en minskning med två.

Framstegspartiet kommer dock inte att lämna ifrån sig makten i kommunen. Partiet har inlett förhandlingar med Självständighetspartiet, som fick 20,89 procent och två mandat. De två partierna regerade även under den förra mandatperioden. För Gröna vänstern, som fick 24,28 procent och två mandat, och Bygdelistan, 20,94 procent och två mandat, väntar alltså sannolikt fyra år i opposition.

De fyra senaste åren har det varit extremt turbulent i Langanesbyggð med flera majoritetsskiften. Här segrade Framtidslistan med kommunchefen Þorsteinn Ægir Egilsson som toppkandidat. Partiet fick 58,84 procent och fyra mandat mot 41,16 procent och tre mandat för U-listan.

I grannkommunen Vopnafjarðarhreppur skilde det bara sju röster mellan Framstegspartiet och Bättre Sigtún. Framstegspartiet blev största parti med 37,32 procent och tre mandat medan Bättre Sigtún fick 35,89 procent och två mandat. Socialdemokraterna ställde inte upp 2014 men fick nu 26,79 procent och två mandat.

I Reykjavík blev inte rösträkningen - inte minst på grund av de sexton partierna och den meterlånga valsedeln - klar förrän tidigt på söndagsmorgonen. Då var det länge sedan vallokalen i Mjóifjörður hade stängt. Där bommades den igen redan klockan 14 jämfört med klockan 22 i Reykjavík och andra större orter. Då hade tretton av de femton personerna på röstlängden i Mjóifjörður röstat.

Valdeltagandet var i hela landet 67,6 procent. Det var något bättre än 2014. Då var det bara 66,5 procent som röstade - den lägsta andelen någonsin i de isländska kommunalvalens historia. Högst var valdeltagandet 1974 då 87,8 procent röstade i kommunalvalen.

Färst var det alltså som röstade i Reykjanesbær. I Árneshreppur var det däremot hela 93,48 procent som röstade.

Totalt var det 80 olika partier som kandiderade i lördags. Den stora majoriteten av dessa är lokala listor som bara ställer upp i en kommun. De fyra partier som brukar beskrivas som de etablerade partierna - Självständighetspartiet, Framstegspartiet, Socialdemokraterna och Gröna vänstern - fick i år något färre mandat än 2014.

Störst blev Självständighetspartiet med 113 mandat i hela landet, en minskning med sju. Framstegspartiet tog 45 mandat, en tillbakagång med fyra. Socialdemokraterna fick 29 mandat, en nedgång med sex. Och Gröna vänstern tappade ett mandat och har nu åtta.

Både Centerpartiet och Renässans fick något av ett genombrott i kommunpolitiken. Centerpartiet tog nio mandat - ett i Reykjavík, Grindavík, Reykjanesbær, Fjarðabyggð, Akureyri, Mosfellsbær,  Hafnarfjörður, Árborg och Fljótsdalshérað. Renässans fick på egen hand sex mandat - varav två i Reykjavík och två i Kópavogur samt ett i Hafnarfjörður och ett i Mosfellsbær.

Piratpartiet finns kvar i fullmäktige i Reykjavík. Men årets kommunalval blev inget genombrott. Partiet ställde upp med egna listor i fem kommuner, men till mandat räckte det bara i Reykjavík och Kópavogur.

Ytterligare två partier med landstäckande ambitioner fick nu de första kommunala mandaten: Islands socialistparti och Folkets parti.

Här kan du läsa mer om kommunalvalet i Reykjavík.