fredag 11 maj 2018

Starkaste stödet för Socialdemokraterna på över tre år

Stödet för Socialdemokraterna stiger nu till den högsta siffran på drygt tre år. Det är 17,7 procent som hade lagt sin röst på partiet om det hade varit val till alltinget i dag. Däremot hade Folkets parti förlorat samtliga platser i alltinget. För andra månaden i följd ligger partiet under femprocentsspärren. Det visar en opinionsmätning utförd av Gallup.

Det senaste året har Socialdemokraterna återhämtat sig i opinionen efter den långa kräftgång som började redan under regeringssamarbetet med Gröna vänstern mellan 2009 och 2013. I alltingsvalet hösten 2016 var partiet nära att försvinna ur alltinget. Efter partiledarbytet till Logi Már Einarsson har stödet växt.

Nu är det 17,7 procent som sympatiserar med Socialdemokraterna. Det är den högsta siffran för partiet hos Gallup sedan januari 2015. Det är dessutom andra månaden i rad som partiet är näst störst i landet. Jämfört med den mätning som Gallup gjorde för en månad sedan har stödet stigit med 1,2 procentenheter.

Störst är Självständighetspartiet med 25,3 procent, en ökning med 0,8 procentenheter. Partiet har nu varit störst på Island i ett halvår.

Förändringarna i opinionen är inte större än att de ligger inom den statistiska felmarginalen. Gröna vänstern får 14,1 procent, en uppgång med 0,2 procentenheter. Piratpartiet backar 1,5 procentenheter till 11 procent.

Framstegspartiet har nu varit större än utbrytaren Centerpartiet i ett halvår. Framstegspartiet får 9,6 procent, en ökning med 0,4 procentenheter. Samtidigt förlorar Centerpartiet 0,8 procentenheter till 7,9 procent.

Renässans fortsätter att ha en god marginal till femprocentsspärren. Väljarstödet är nu 7,7 procent, en tillbakagång med 0,7 procentenheter.

Sämre är läget för Folkets parti som för andra månaden i rad hamnar utanför alltinget. Partiet minskar med 0,7 procentenheter till 4,2 procent.

Samtliga tre regeringspartier - Självständighetspartiet, Gröna vänstern och Framstegspartiet - ökar alltså i opinionen. Men stödet för regeringen fortsätter att minska. Det har sjunkit varje månad sedan trepartikoalitionen tillträdde och når nu den lägsta nivån hittills. Det är 58,2 procent som står bakom regeringen, en nedgång med 2,2 procentenheter.

Historiskt sett är dock stödet för regeringen ganska starkt. Den koalition som regerade från hösten till 2016 till hösten 2017 - bestående av Självständighetspartiet, Ljus framtid och Renässans - var aldrig i närheten av det stöd som den nuvarande regeringen har. Koalitionen mellan Självständighetspartiet och Framstegspartiet - som regerade mellan 2013 och 2016 - var bara populärare vid den första mätningen direkt efter regeringsskiftet. Samma sak gäller samarbetet mellan Socialdemokraterna och Gröna vänstern mellan 2009 och 2013. Även denna koalition åtnjöt större popularitet enbart direkt efter tillträdet.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.