onsdag 6 juni 2018

Dagens bonuscitat

"Som läget är nu har vår konkurrenssituation försämrats avsevärt på grund av kronans kurs och vi är illa ute på marknaderna. I synnerhet på den tidigare givande centraleuropeiska marknaden som har varit vår bästa marknad de senaste årtionden. All avgiftsbeläggning läggs direkt på priset och vår konkurrensförmåga begränsas. Som läget är nu är det fatalt att införa någon avgiftsbeläggning."

Bjarnheiður Hallsdóttir, ordförande för branschorganisationen Samtök ferðaþjónustunnar, i Vísir om regeringens planer på att införa en besöksavgift för alla turister till Island.