måndag 18 juni 2018

Dagens citat

"Det förflutna kommer fortsatt att kunna lära oss mycket. I höst har det till exempel gått ett årtionde sedan finanskraschen. Dessa händelser har färgat vårt politiska liv sedan dess och kanske hela folklivet. Förståelsen av det som hände och ansträngningen för att lära av misstagen är viktiga för att inte på nytt hamna i en liknande grop, men samtidigt är det viktigt för oss att förvissa oss om att vi definitivt har kommit upp ur den och att kraschens bojor inte har lagts på oss."

Statsminister Katrín Jakobsdóttir i sitt tal under gårdagens nationaldagsfirande i Reykjavík.