fredag 1 juni 2018

Färre än hälften stödjer Islands nya regering

För första gången är det inte längre en majoritet som står bakom Islands regering. Stödet sjunker nu till 49,8 procent. Situationen för de tre regeringspartierna är mest kritisk för Gröna vänstern. Nu noteras partiet för den lägsta opinionssiffran på tjugo månader. Det visar en opinionsmätning utförd av MMR.

Efter en mycket stark början faller nu stödet för koalitionen mellan Självständighetspartiet, Gröna vänstern och Framstegspartiet snabbt. I MMR:s första mätningar efter regeringsskiftet var stödet det starkaste för en islänning på tio år.

Så är det inte längre. Nu är det 49,8 procent som ger sitt stöd till regeringen, en nedgång med 3,3 procentenheter jämfört med den mätning som gjordes för en månad sedan.

Historiskt sett rör det sig dock långt ifrån om några katastrofsiffror. Förra regeringen - koalitionen mellan Självständighetspartiet, Renässans och Ljus framtid - var aldrig i närheten av att ha halva väljarkåren bakom sig. Senast en annan regering hade starkare stöd än dagens regering var direkt efter Självständighetspartiets och Framstegspartiets maktövertagande sommaren 2013.

Läget blir också dystrare för två av de tre regeringspartierna. Det är framför allt Gröna vänstern som drabbats av väljarflykt. Partiet får nu 12 procent, en minskning med 2,3 procentenheter. Siffran är partiets sämsta hos MMR på tjugo månader.

Även Självständighetspartiet backar. Partiet får 23,7 procent, en tillbakagång med 0,2 procentenheter.

Framstegspartiet är det enda av de tre regeringspartierna som är på väg uppåt i opinionen. Partiet ökar med 2,8 procentenheter till 10,1 procent.

Största oppositionsparti är Socialdemokraterna med 14,6 procent. Under den senaste månaden har väljarstödet ökat med 1 procentenhet.

Piratpartiet sjunker tillbaka till positionen som näst största oppositionsparti. Stödet är nu 14,1 procent, en tillbakagång med 1,2 procentenheter.

Ytterligare tre partier klarar femprocentsspärren till alltinget. Centerpartiet får 9,8 procent, en uppgång med 1 procentenhet. Renässans ökar med 0,1 procentenhet till 7,1 procent. Folkets parti förlorar 1,3 procentenheter till 5,6 procent.

Utanför spärren finns Folkfronten med 1,1 procent, en ökning med 0,5 procentenheter. Stödet för Folkfronten är nu det största genom tiderna hos MMR. Partiet är dessutom det största utanför alltinget. Ljus framtid får bara 0,5 procent, en tillbakagång med 0,2 procentenheter.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.