lördag 30 juni 2018

Fortsatt högre arbetslöshet på Island än under 2017

För andra månaden i följd minskar arbetslösheten på Island. I maj var den 2,2 procent. Men det är fortfarande fler islänningar som står utan jobb i år än vad det var 2017. Vinnumálastofnun räknar med att arbetslösheten fortsätter att sjunka under sommaren. Den väntas dock till skillnad från förra året inte hamna under 2 procent.

Vinnumálastofnuns statistik över arbetslösheten på Island fortsätter att understryka att högkonjunkturen håller på att mattas av. Visserligen sjunker den för andra månaden i följd - men den är också högre än under 2017 för andra månaden i följd.

I maj i år var arbetslösheten 2,2 procent. Det motsvarar en minskning med 0,1 procentenhet jämfört med april. I maj 2017 var arbetslösheten 1,9 procent.

Samma tendens väntas enligt Vinnumálastofnuns prognos hålla i sig under sommaren. Arbetslösheten kommer troligtvis att minska ytterligare under juni. Men den kommer inte att sjunka under 2 procent. Och den kommer heller inte bli lägre än under 2017.

De branscher som går tillbaka är byggsektorn och turistnäringen. Expansionen inom byggindustrin har till stor del varit beroende av den växande turismen. Att den ökande turismen till Island verkar ha kulminerat tycks alltså göra avtryck inom byggsektorn. Bostadsbyggandet har inte minskat sedan 2017.

Arbetslösheten gick tillbaka i samtliga regioner i maj i år. Den var högst på Suðurnes med 2,8 procent, en nedgång med 0,2 procentenheter. Därefter följde Reykjavíkområdet med 2,3 procent (-0,1), Norðurland eystra med 2,1 procent (-0,3), Suðurland med 1,7 procent (-0,1), Vesturland med 1,4 procent (-0,3), Austurland med 1,4 procent (-0,3), Västfjordarna med 1,3 procent (-0,4) och Norðurland vestra med 1 procent (-0,3).

Nu är arbetslösheten bland män 2,1 procent och 2,3 procent bland kvinnor. Bland personer i åldern 18 till 24 år var arbetslösheten 1,7 procent. Hos utländska medborgare var det 4,6 procent som inte hade något jobb i maj.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.