lördag 23 juni 2018

Island delar på välfärdsdepartementet - igen

Välfärdsdepartementet blir bara åtta år gammalt. Nu river regeringen upp det enade departementet och inrättar enligt ett pressmeddelande separata departement för hälso- och sjukvård respektive sociala frågor och jämställdhet. De nygamla departementen kommer att ledas av Svandís Svavarsdóttir och Ásmundur Einar Daðason.

Hösten 2010 beslutade den dåvarande regeringen - som bestod av Socialdemokraterna och Gröna vänstern - för att slå ihop socialdepartementet samt hälso- och sjukvårdsdepartementet. Det nybildade välfärdsdepartementet började arbeta i januari 2011. Den första välfärdsministern blev Guðbjartur Hannesson.

Syftet med sammanslagningen var att effektivisera arbetet. Regeringen hade också ambitionen att minska antalet ministrar.

Två som var med om att fatta beslutet om sammanslagningen var Svandís Svavarsdóttir och Ásmundur Einar Daðason. Då representerade båda Gröna vänstern. Ásmundur Einar Daðason har sedan dess gått över till Framstegspartiet. Nu är han social- och jämställdhetsminister medan hon är hälso- och sjukvårdsminister.

Nu river alltså regeringen - som i dag består av Gröna vänstern, Självständighetspartiet och Framstegspartiet - upp beslutet. Statsminister Katrín Jakobsdóttir kommer formellt att lägga ett sådant förslag när alltinget återsamlas i höst.

De båda ministrarna kommer att behålla sina ansvarsområden. Bägge blir alltså departementschefer - en förändring som förmodligen genomförs vid årsskiftet. Syftet är enligt ett pressmeddelande att stärka departementens ledning och arbete.