måndag 11 juni 2018

Islands främsta maktpartier i nya koalitioner

I både Hafnarfjörður och Kópavogur bildar Självständighetspartiet och Framstegspartiet koalition. Men det är inte bara i landets andra och tredje största kommuner som de två partierna kommer att styra den kommande mandatperioden. I flera andra storkommuner bildar dessa två partier nya majoriteter.

Sedan Island blev självständigt 1944 har Självständighetspartiet haft rollen som statsbärande parti. Sällan har Självständighetspartiet tvingats gå i opposition. Ofta har partiet regerat ihop med Framstegspartiet.

I kommunpolitiken har Självständighetspartiet varit än mer dominerande än i rikspolitiken. Inte minst i större landsbygdskommuner har partiet av tradition ett mycket starkt stöd. Även här har Framstegspartiet ofta varit en koalitionspartner.

I Reykjavík misslyckades Självständighetspartiet för tredje valet i följd att ta makten i kommunen. Visserligen har ingen ny majoritet ännu presenterats, men inget tyder på att förhandlingarna mellan Socialdemokraterna, Renässans, Piratpartiet och Gröna vänstern inte skulle lyckas.

Ljus framtid - som ingick i den majoritet som styrde Reykjavík förra mandatperioden - ställde inte upp i årets val i Reykjavík. I både Hafnarfjörður och Kópavogur fanns partier med stark koppling till Ljus framtid i valet. I bägge kommunerna har partiet regerat ihop med Självständighetspartiet de fyra senaste åren.

Men nu är dessa samarbeten historia trots att de hade kunnat fortsätta i bägge kommunerna. I både Kópavogur och Hafnarfjörður - Islands två största kommuner efter Reykjavík - bildar Självständighetspartiet i stället koalition med Framstegspartiet.

I Kópavogur ville Självständighetspartiets toppkandidat, kommunchefen Ármann Kr. Ólafsson, regera ihop med Renässans och Ljus framtids gemensamma lista. Men i en intern maktkamp inom partiet hade han en majoritet emot sig. Därför föll valet på Framstegspartiet.

Beslutet innebär att Ármann Kr. Ólafsson fortsätter som kommunchef. Birkir Jón Jónsson, som är Framstegspartiets enda ledamot i fullmäktige, får uppdraget som kommunstyrelsens ordförande.

Även i Hafnarfjörður bildar alltså Självständighetspartiet allians med Framstegspartiet. Här petas kommunchefen Haraldur Líndal Haraldsson - som inte anställdes efter partibok. Han ersätts av Självständighetspartiets toppnamn Rósa Guðbjartsdóttir.

Nya samarbeten mellan Självständighetspartiet och Framstegspartiet är dessutom klara i flera andra isländska storkommuner. Partierna bildar nu majoritet i bland annat Ísafjarðarbær och Fljótsdalshérað.

Men det finns också flera exempel på att Självständighetspartiet och Framstegspartiet väljer andra koalitionspartner. I Fjarðabyggð förlorade visserligen de två partierna den egna majoriteten i fullmäktige, men de hade kunnat fortsätta regera ihop med ett tredje parti. I stället valde Framstegspartiet att bilda koalition med Fjordlistan.

I Norðurþing är läget mer komplicerat. Självständighetspartiet och Gröna vänstern - som styrde kommunen den senaste mandatperioden - kunde inte behålla majoriteten i fullmäktige. Självständighetspartiet hade kunnat bilda majoritet med Framstegspartiet. Men Framstegspartiet gick i stället ihop med Socialdemokraterna och Gröna vänstern.

Kommunchef blir dock en självständighetspartist. Kristján Þór Magnússon anställdes som den högste tjänstemannen i Norðurþing 2014. Då var han inte någon politisk kandidat. Men i det här valet stod han överst på Självständighetspartiets lista i kommunen. Trots att partiet nu hamnar i opposition får han fortsätta som kommunchef.

I Árborg går Framstegspartiet ihop med Socialdemokraterna, Centerpartiet och Framåt Árborg. Tillsammans har de fyra partierna fem mandat i fullmäktige. Självständighetspartiet fick bara fyra mandat efter att ha haft egen majoritet i kommunen.

Det nya styret i Árborg är intressant av ett annat skäl. Det är den enda kommunen där Centerpartiet ingår i en koalition - och det är också den enda kommunen där Centerpartiet och Framstegspartiet samarbetar.

I övriga landet har intresset för att regera ihop med Centerpartiet varit litet. Det är uppenbart att partiet - som i valet vann mandat i nio kommuner - fortfarande betraktas som oberäkneligt. Relationerna med Framstegspartiet är alltjämt frostiga sedan Sigmundur Davíð Gunnlaugsson hoppat av för att bilda Centerpartiet efter att ha förlorat partiledarstriden mot Sigurður Ingi Jóhannsson.

Lika isolerat och ointressant var Centerpartiet efter senaste alltingsvalet. Inte heller då betraktades Centerpartiet som en tänkbar koalitionspartner av andra - då med undantag för Folkets parti. Sannolikt är det Sigmundur Davíð Gunnlaugssons historia som en politiker som går sin egen väg som återspeglar sig i andras attityder till partiet även på kommunnivå.

Här kan du läsa mer om Självständighetspartiets maktkamp i Kópavogur.