onsdag 20 juni 2018

Jakten på sillval fortsätter att vara ekonomisk förlustaffär

Hvalur hf. gjorde en vinst på drygt 1,8 miljarder isländska kronor under 2017. Men det fortsätter vara bolagets aktieinnehav i HB Grandi som drar in pengar. Valfångsten - som uppges vara bolagets huvudverksamhet - går med förlust ännu ett år. Och det trots att Hvalur hf. inte jagade sillval förra året.

Kristján Loftsson är största aktieägaren i Hvalur hf. och en av Islands rikaste människor. Förra året betalade han preliminärt 273 miljoner isländska kronor i kapitalinkomstskatt. Det innebär i sin tur att han hade intäkter på drygt 1,3 miljarder.

Nyligen sålde Kristján Loftsson bolagets innehav i fiskerijätten HB Grandi. Men under 2017 hade han fortfarande kvar aktierna. Det är aktieutdelning från HB Grandi som svarar för nästan hela delen av kapitalinkomsterna.

Enligt årsredovisningen är en av Hvalurs sidoverksamheter att förvalta värdepapper. Den huvudsakliga verksamheten är valfångst. De två senaste åren har Hvalur inte jagat någon sillval. Skälet är att bolaget efter de senaste årens jakt samlat på sig ett stort lager av valkött som det knappt finns någon marknad för varken på Island eller i utlandet.

Men i år jagar Hvalur sillval på nytt. Årets fångstkvot är 161 djur. Dessutom får bolaget flytta över 20 procent från den kvot som inte utnyttjades förra året. Totalt skulle alltså Hvalur kunna skjuta omkring 200 djur och utöka lagret av kött med 1 500 ton.

Valfångsten har länge varit en förlustaffär. Ändå fortsätter Hvalur att jaga sillval. Ett skäl till att Kristján Loftsson nu återupptar jakten kan vara att regeringen i höst tar beslut om valfångst för de kommande fem åren. Inför det beslutet är det viktigt för Hvalur att visa att bolaget bedriver jakt. Annars kan regeringen stoppa eller minska den med hänvisning till att det rör sig om en mer eller mindre insomnad näring.

Förra året låg alltså valfångstbåtarna vid kaj hela året. Ändå gjorde Hvalur en förlust på valfångsten. Bolaget som helhet gjorde dock en vinst på drygt 1,8 miljarder isländska kronor.

Enligt årsredovisningen för 2017 kostade valfångsten Hvalur 874 miljoner. Där ingår bland annat underhåll av båtar och fångststationen i Hvalfjörður samt exportkostnader för kött till Japan. Samtidigt drog bolaget in 863 miljoner på försäljningen av sillvalskött. Kärnverksamheten gick alltså back med 11 miljoner.

Hvalur har länge varit närmast synonymt med isländsk valfångst. Bolaget grundades 1948 av ättlingar till Kristján Loftsson. Då köpte Hvalur den anläggning i Hvalfjörður som den amerikanska flottan byggde under andra världskriget och byggde om den till valfångststation.

Förra söndagen protesterade djurrätts- och miljöaktivister vid den gamla hamnen i Reykjavík där Hvalurs båtar har förberetts inför jakten. Kristján Loftsson sade efter demonstrationen till Vísir att han inte brydde sig om motståndet och att manifestationen inte påverkade hans inställning. Han hänvisade också till familjeföretagets historia:
"Bestånden av val är starka. Det är inga problem med det. Jag räknar med att de kommer att finnas här på de fiskevatten där vi har funnits sedan 1948, så jag räknar inte med någon förändring av det."
Två valfångstbåtar, Hvalur 8 och Hvalur 9, lade i går kväll ut från valfångststationen i Hvalfjörður för årets första jakt på sillval.

Här kan du läsa mer om Hvalur hf. och Islands valfångst.