torsdag 28 juni 2018

Konflikt om kraftverk i Hvalá kan sprida sig till regeringen

Striden om vattenkraftverksbygget vid Hvalá i Árneshreppur kan nu vara på väg att skapa en konflikt inom regeringen. Näringsminister Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir anser inte att förslaget att fridlysa området ska påverka byggplanerna. Men miljöminister Guðmundur Ingi Guðbrandsson håller dörren öppen för en fridlysning.

Planerna för bygget av ett vattenkraftverk vid Hvalá i Ófeigsfjörður i Árneshreppur har redan splittrat kommunfullmäktige. Dispyten om det planerade kraftverket har bland annat gett upphov till överklagade valresultat, strider om röstlängder och folkbokföringsadresser samt vägar blockerade för kraftverksmotståndare.

Motståndarna till bygget har ännu inte gett upp hoppet om att kunna stoppa planerna. I veckan fick de dessutom oväntad hjälp från Náttúrufræðistofnun Íslands. Institutet föreslog då att ett stort område kring glaciären Drangajökull - där Hvalá skulle ingå - skulle fridlysas.

Förslaget välkomnades av miljöorganisationen. Miljöminister Guðmundur Ingi Guðbrandsson var vd för samma organisation tills han för ett drygt halvår sedan handplockades till statsrådsposten.

Nu ser det alltså ut som att planerna för Hvalá kan bli en konflikt även inom regeringen. Området kring Hvalá kan enligt ett beslut i alltinget från 2013 nyttjas för vattenkraftverk. Det beslutet grundades på undersökningar som gjordes 2011.

Skälet till att Guðmundur Ingi Guðbrandsson är beredd att ompröva det beslutet är senare undersökningar. Náttúrufræðistofnun Íslands uppger i förslaget att stora naturvärden skulle riskera att gå förlorade om vattenkraftverket blev verklighet. Därför bör området kring Hvalá fridlysas.

Guðmundur Ingi Guðbrandsson säger i Morgunblaðið att han kan komma att ta ställning för en fridlysning. Visserligen har det redan getts klartecken för att bygga ett vattenkraftverk vid Hvalá. Men efter att ha prövat frågan kan det bli aktuellt för Guðmundur Ingi Guðbrandsson att riva upp beslutet:
"Man kan kanske säga att det har gjorts en ny vetenskaplig bedömning. Det är bra att ha i åtanke att institutet inte bedömer detta utifrån ramprogrammet [för vattenkraftsutbyggnad] utan utifrån vad det anser bör skyddas som speciella och unika jordbildningar på riks- och världsnivå."
Men näringsminister Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir håller alltså inte med. Hon säger till RÚV att hon anser att spelreglerna måste respekteras. Och det betyder enligt henne att förslaget att fridlysa området står i strid med beslut i alltinget:
"Jag förstår mycket väl dessa gruppers ståndpunkt, men vi har en ordning som vi har kommit överens om att använda och där finns detta kraftverksalternativ i nyttjandeklass och enligt detta har man jobbat de senaste åren och jag tycker i själva verket att det är läget."
Bergþór Ólason, ordförande för alltingets miljö- och kommunikationsnämnd, säger i Morgunblaðið att nämnden kommer att ta upp Náttúrufræðistofnun Íslands förslag till diskussion.

Men det är inte bara kraftverksmotståndarna som känner medvind efter myndighetsbeslut som tagits de senaste dagarna. Skipulagsstofnun ifrågasatte en rad punkter kring arbetet med de förändringar i detaljplanen som är nödvändiga för att kunna bygga kraftverket. Nu har myndigheten enligt ett beslut godkänt ändringarna.

Att Skipulagsstofnuns granskning nu är klar innebär att ett formellt hinder för byggplanerna är undanröjt. Myndigheten gör visserligen några ändringar av detaljplanen, men det handlar om mindre synpunkter på vägbyggen, fornlämningar och återställning som inte står i vägen för bygget.

Här kan du läsa mer om turerna kring det planerade vattenkraftverket vid Hvalá.