söndag 17 juni 2018

Lägger 64 miljoner på att jaga Air Bnb utan tillstånd

Regeringen lägger 64 miljoner isländska kronor på utökad tillsyn av Air Bnb under det närmaste året. I dag är det bara en femtedel av de bostäder som hyrs ut genom Air Bnb och liknande tjänster som har tillstånd. Målet är att fler uthyrare ska registrera sig - men också att privata uthyrare ska följa samma regler som för hotell.

Förra året såldes enligt Íslandsbanki omkring 11,6 miljoner gästnätter på Island. Störst är hotellen med 4,3 miljoner övernattningar. Men uthyrningen genom Air Bnb och liknande tjänster växer snabbt. De svarade under 2017 för cirka 3,2 miljoner övernattningar. Det är bara hotellen som är större i branschen.

Majoriteten av de uthyrare som finns på Air Bnb saknar tillstånd. Bara omkring var femte uthyrare har registrerat sig - trots att regeringen har förenklat regelverket. Den som inte hyr ut bostaden mer än 90 dagar om året behöver heller inte registrera uthyrningen som näringsverksamhet.

Nu satsar regeringen under det kommande året 64 miljoner isländska kronor på utökad tillsyn av uthyrning genom bland annat Air Bnb. Uppdraget har sedan tidigare lagts på distriktspolismästaren i Reykjavík. Det nya anslaget ska bekosta åtta heltidstjänster. De som får jobben ska efter tips från allmänheten granska misstänkt regelvidrig uthyrning.

Syftet är alltså att fler uthyrare ska registrera sig. Och med förbättrad tillsyn är också förhoppningen att uthyrare som överskrider de 90 dagarna ska registrera uthyrningen som näringsverksamhet. Då ställs högre krav på uthyrningen och de måste också skatta för intäkterna.

Ett annat mål från näringsminister Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttirs sida är att skapa liknande förutsättningar i branschen. Som det är i dag kan privata uthyrare genom att undvika registrering bedriva något som liknar hotellverksamhet utan att efterleva samma krav som exempelvis hotell.

Här kan du läsa mer om Air Bnb på Island.