torsdag 7 juni 2018

Lägsta isländska EU-motståndet på fyra år

Inte sedan sommaren 2014 har så få islänningar motsatt sig EU-medlemskap som i dag. Men motståndarna är fortfarande betydligt starkare än ja-sidan. Gapet mellan de islänningar som har en åsikt i frågan är dock det minsta på flera år. Det visar en opublicerad opinionsmätning utförd av MMR.

Frågan om ett isländskt inträde i EU är i dagsläget allt annat än het. Inget av de tre partier som ingår i regeringen - Självständighetspartiet, Gröna vänstern och Framstegspartiet - vill gå med i unionen. I alltinget är det bara Socialdemokraterna och Renässans som förespråkar ett isländskt medlemskap.

I alltingsvalet hösten 2017 var det nationalistiska och protektionistiska partier - Centerpartiet och Folkets parti - som firade stora framgångar. Samtidigt kollapsade stödet för Ljus framtid, ett av de partier som förespråkade ett isländskt EU-medlemskap om inträdesvillkoren skulle bli gynnsamma.

Det nya parlamentariska läget återspeglas också i regeringens politik. Den viktigaste utrikespolitiska frågan är det brittiska EU-utträdet. Regeringens högsta prioritet är att kunna handla med Storbritannien på samma villkor som i dag även efter utträdet.

Samtidigt är det allt fler som ifrågasätter EES-avtalet. Just nu utreds konsekvenserna av Islands deltagande i EES-samarbetet. Att Island skulle lämna EES-området är inte troligt. Det är bara inom Folkets parti och Centerpartiet som sådana attityder är utbredda.

Eftersom motståndarna är i klar majoritet i alltinget kommer EU-frågan sannolikt inte att bli aktuell på hela mandatperioden. Det parlamentariska läget gör också avtryck i Socialdemokraternas och Renässans politik. Inget av partierna lägger just nu någon nämnvärd energi på EU-frågan eftersom utsikterna för framgång i dagsläget är obefintliga.

Den senaste tiden har det i alltinget alltså varit ovanligt tyst i EU-frågan. Men bland allmänheten ser det ut som att opinionen just nu håller på att förändras.

MMR frågar regelbundet om islänningarnas inställning till EU-medlemskap. Det var dock länge sedan någon mätning om EU publicerades. Men den senaste opublicerade mätningen, som slutfördes den 22 maj i år, visar på stora rörelser i opinionen.

Det är nu 45,4 procent som säger nej till ett isländskt EU-inträde. Det är den lägsta siffran sedan juli 2014. Samtidigt är det 35,5 procent som säger ja till EU-medlemskap - vilket är den högsta andelen sedan januari 2016.

Andelen som varken säger ja eller nej till medlemskap är nu 19,1 procent. Så få har de inte varit på femton månader.

Här kan du läsa mer om Island och EU.