tisdag 12 juni 2018

Lokal splittring kan bli rikskonflikt i Självständighetspartiet

Páll Magnússon kan ha varit tungan på vågen när Självständighetspartiet förlorade makten på Västmannaöarna till utbrytarpartiet För Hemön. Efter tolv år som kommunchef tvingades Elliði Vignisson därmed bort från uppdraget. Men nästa gång de två står mot varandra kan bli i rikspolitiken. Frågan är då om Páll Magnússon kan räkna med partikamraternas stöd.

Det fattades bara sex röster för att Självständighetspartiet skulle få egen majoritet på Västmannaöarna. Partiet har överklagat valresultatet, men det är inte osannolikt att överklagandet kommer att få gehör. I stället ser det ut som att partiet tvingas i opposition efter tolv år vid makten.

Utbrytarpartiet För Hemön fick precis som Självständighetspartiet tre mandat i fullmäktige. För Hemön valde att bilda koalition med Ölistan. Därmed försvann också Elliði Vignisson som kommunchef efter tolv år.

Ny kommunchef är För Hemöns Íris Róbertsdóttir. Hon är fortfarande medlem i Självständighetspartiet och har också representerat partiet i alltinget. I rikspolitiken sympatiserar hon fortfarande med Självständighetspartiet. Det är bara i kommunen som hon inte längre anser sig kunna företräda partiet.

Splittringen på Västmannaöarna - ett av partiets starkaste fästen - har väckt starka känslor även utanför kommunen. En nyckelperson är Páll Magnússon. I senaste alltingsvalet toppade han Självständighetspartiets lista i den södra valkretsen. Trots detta blev han utan ministerpost - ett beslut som han kritiserade offentligt.

Páll Magnússon är även han från Västmannaöarna. Han har en nära relation till Íris Róbertsdóttir. Tillsammans har de bland annat suttit i idrottsklubben ÍBV:s styrelse.

Inför kommunalvalet tog Páll Magnússon aldrig öppet ställning i striden mellan Självständighetspartiet och För Hemön. Att han inte deklarerade sitt stöd för det parti han representerar i alltinget sågs enbart det av många som ett svek. Och åtskilliga tror att han utanför offentlighetens ljus lobbade för Íris Róbertsdóttir och För Hemön.

Páll Magnússon befann sig redan innan valet på något av kollisionskurs med partiledningen. Det är något som blivit betydligt starkare efter att Självständighetspartiet förlorat makten på Västmannaöarna till ett utbrytarparti som inte ens ville ha Självständighetspartiet som koalitionspartner. Sveket bedöms enligt vissa som allvarligare eftersom det hade räckt med rösterna från Páll Magnússons närmaste krets för att behålla makten.

De senaste åren har Elliði Vignisson uppmanats att ge sig in i rikspolitiken. Han har också pekats ut som en tänkbar framtida partiledare. Han skulle alltså kunna hamna i en kamp mot Páll Magnússon om en plats på Självständighetspartiets valsedel i den södra valkretsen.

Där är det troligt att Páll Magnússons ställning försvagats avsevärt. Även om hans allierade segrade på Västmannaöarna är utbrytningar allt annat än populära bland tunga medlemmar. Och den som betraktas som illojal kan få svårt att komma i närheten av toppen på någon valsedel.

Páll Magnússon tros alltså ha bidragit till att stoppa eller bromsa Elliði Vignissons karriär. Agerandet kan dock komma att bidra till en personstrid som på samma sätt påverkar hans egen karriär.

Men konflikten på Västmannaöarna har redan i dag förlängningar in i rikspolitiken. Inför senaste alltingsvalet arbetade Janus Arn Guðmundsson och Þengill Björnsson för Páll Magnússons kampanj. Janus Arn Guðmundsson blev därefter partiets kampanjledare i valkretsen.

Bägge sitter i Självständighetspartiets centralstyrelse. Janus Arn Guðmundsson har dessutom utsetts till vd för partigruppen i kommunfullmäktige i Reykjavík. Det valet gjorde Eyþór Arnalds, partiets toppkandidat i Reykjavík, redan innan det stod klart att För Hemön skulle utmana Självständighetspartiet om makten på Västmannaöarna.

Varken Janus Arn Guðmundsson eller Þengill Björnsson har öppet gett sitt stöd till För Hemön. I stället tros de på samma sätt som Páll Magnússon ha agerat diskret för att inte orsaka mer upprördhet än nödvändigt inom Självständighetspartiet.

Frågan är nu om de kommer att petas från samma centralstyrelse där även Íris Róbertsdóttir har en plats. Samtidigt som det bland vissa medlemmar finns en stark vilja att markera att utbrytningar inte accepteras riskerar en sådan bestraffning att leda till att konflikten fördjupas.

Här kan du läsa mer om Självständighetspartiet på Västmannaöarna.