torsdag 28 juni 2018

Motståndet mot isländskt EU-medlemskap ökar på nytt

Nej-sidan har åter ett kraftigt övertag mot ja-sidan när det gäller isländskt EU-inträde. Hela 48,1 procent är emot medlemskap medan 28,6 procent förespråkar en anslutning till unionen. Bara på en månad har motståndet vuxit sig dubbelt så starkt. Det visar en opublicerad opinionsmätning från MMR.

Det är nu nio år sedan Island ansökte om EU-medlemskap. Sedan dess har det inte gjorts en enda opinionsmätning där ja-sidan varit större än nej-sidan. Nu är ansökan vilande och frågan är borta från den politiska dagordningen. Att döma av MMR:s senaste mätning är det inget som är på väg att förändras.

I maj i år minskade EU-motståndet till det lägsta på fyra år. Då var avståndet mellan ja- och nej-sidan bara 9,9 procent. Men det tycks alltså ha varit en tillfällighet. Nu är gapet mellan ja- och nej-sidan dubbelt så stort - och hamnar därmed på samma nivå som det varit en längre tid.

Nu säger 48,1 procent nej till EU-medlemskap, en ökning med 2,7 procentenheter. Samtidigt sjunker andelen islänningar som vill gå med i unionen med 6,9 procentenheter till 28,6 procent. Resterande 23,3 procent är varken positivt eller negativt inställda till ett EU-inträde, en uppgång med 4,2 procentenheter.

Här kan du läsa mer om EU-opinionen.