lördag 30 juni 2018

Nästan hela Island finns på Facebook

Nio av tio islänningar finns på Facebook. Men det är sociala medier som Snapchat och Instagram som ökar mest. Användningen av Facebook har däremot stått still de två senaste åren. Skillnaden mellan olika grupper är stor. Det är främst kvinnor som använder Pinterest och Google Plus. Män hittas oftare på Reddit och Twitter. Det visar en undersökning utförd av MMR.

Facebook fortsätter att vara ohotad etta bland sociala medier på Island. Det är nu 93 procent av islänningarna som använder Facebook. Den andelen har inte ändrats sedan MMR för två år sedan ställde samma fråga.

Tvåa är nu Snapchat med 67 procent, en ökning med 15 procentenheter. Därefter följer Youtube med 66 procent (+5), Spotify med 51 procent (+23), Instagram med 45 procent (+14), Google Plus med 28 procent (+7), Pinterest med 22 procent (+6), Twitter med 17 procent (+1), Linkedin med 8 procent (+3), Reddit med 8 procent (+2) och Tinder med 7 procent (+1).

Användningen av Facebook är nästan lika utbredd bland samtliga grupper. I synnerhet Youtube, Instagram och Snapchat har mycket stor spridning bland unga islänningar, men få användare bland dem som har fyllt 68 år. Här sticker Google Plus ut genom att ha flest äldre användare.

Kvinnor finns betydligt oftare på Snapchat, Instagram, Pinterest och Google Plus. Män dominerar däremot kraftigt på Reddit. Även sociala medier som Twitter och Linkedin har avsevärt fler manliga användare.

Andra som är särskilt förtjust i Linkedin är höginkomsttagare och personer med högskoleutbildade. Reddit och Tinder är nästan uteslutande populära bland islänningar mellan 18 och 29 år.

Här kan du läsa mer om islänningars användning av sociala medier.