söndag 17 juni 2018

Piratpartiet förlorar - valet i Reykjavík underkänns inte

Inget hinder fanns mot att ge partibokstaven Þ till Frihetspartiet trots att den tidigare använts av Piratpartiet. Inte heller någon annan punkt i Piratpartiets överklagande av kommunalvalet i Reykjavík kan ha påverkat utgången. Därför avslår valnämnden samtliga de punkter där partiet ansåg att genomförandet av valet brustit.

I kommunalvalet 2014 använde Piratpartiet i Reykjavík partibokstaven Þ. Samma partibokstav behöll partiet i rikspolitiken fram till 2016. Den väljare som då skrev Þ på sin valsedel lade alltså sin röst på Piratpartiet.

Nu har Piratpartiet bytt partibokstav till P såväl i Reykjavík som nationellt. Inför kommunalvalet i maj i år sökte och fick Frihetspartiet bokstaven Þ. Då gick alltså röster på partibokstaven Þ till Frihetspartiet i stället för Piratpartiet.

Piratpartiet ansåg att bokstaven Þ borde ha satts i karantän under en viss tid för att undvika att röster lades på fel parti. Dessutom hävdade Piratpartiet att det fanns en förväxlingsrisk mellan bokstäverna Þ och P eftersom de kan se lika ut när de skrivs versalt.

Om några väljare faktiskt tog fel på partierna är inte känt. Piratpartiet kan dock inte ha gått miste om något stort antal röster på grund av bytet av partibokstav. Det var nämligen 147 personer som lade sin röst på Frihetspartiet - vilket motsvarade 0,25 procent och ett av de sämsta valresultaten i Reykjavíks historia.

Valnämnden avslår nu Piratpartiets överklagande. Fördelningen av partibokstäver skedde i enlighet med lagen. Inte heller fanns det några skäl att underkänna valresultatet på grund av andra saker som pekats ut som brister av partiet.

Piratpartiets mål med överklagandet var inte att få valresultatet ogiltigförklarat. I stället ville partiet uppmärksamma arbetsmetoder som ansågs vara bristfälliga.

Här kan du läsa mer om Piratpartiets överklagande.