tisdag 12 juni 2018

Piratpartiet överklagar valet i Reykjavík och Reykjanesbær

Både i Reykjavík och Reykjanesbær överklagar Piratpartiet resultatet i kommunalvalen. I Reykjavík protesterar Piratpartiet mot att Frihetspartiet fick använda partibokstaven Þ, som tidigare användes av Piratpartiet. I Reykjanesbær riktar sig överklagandet mot att rösträkningen påbörjades innan vallokalerna stängde.

Redan före kommunalvalet den 26 maj försökte Piratpartiet överklaga valresultatet i Reykjavík. Överklagandet behandlades dock inte eftersom lagen säger att ett val inte kan överklagas innan det har ägt rum. Nu har Piratpartiet genom fullmäktigeledamöterna Dóra Björt Guðjónsdóttir och Sigurborg Ósk Haraldsdóttir samt kommunordföranden Rúnar Björn Herrera Þorkelsson på nytt överklagat valet.

Inför kommunalvalet bytte Piratpartiet partibokstav från Þ till P. Samma byte gjordes inför senaste alltingsvalet. Då var det inget annat parti som använde Þ. Om någon skrev Þ på valsedeln räknades det som en röst på Piratpartiet.

Men i kommunalvalet i Reykjavík fick Frihetspartiet klartecken av valnämnden för att använda Þ. Piratpartiet anser att det borde finnas en period då tidigare använda bokstäver inte kan nyttjas av andra partier. Det medför en risk att tveksamma röster - i synnerhet eftersom bokstäverna Þ och P ser så lika ut - kan räknas till fel parti.

I praktiken kan inte Frihetspartiets deltagande i valet ha inneburit någon nämnvärd påverkan på Piratpartiets valresultat. Frihetspartiet fick totalt bara 147 röster - vilket motsvarade 0,25 procent. För att Piratpartiet skulle få fler eller färre mandat i fullmäktige hade det krävts flera tusen röster.

Överklagandet gäller även hanteringen av valurnor i flera vallokaler i Reykjavík.

I Reykjanesbær handlar överklagandet om själva rösträkningen. Här förefaller det som att den nämnd som ska behandla frågan behöver hantera en principiell fråga. Lagen säger nämligen att rösträkningen ska börja först när vallokalerna stängt. Allmänheten har också rätt att närvara vid rösträkningen för att kunna kontrollera att den går rätt till.

Men i Reykjanesbær började arbetet med rösträkningen tidigare. Rösträknare satt i avskilda lokaler och påbörjade förberedelserna innan de sista vallokalerna stängt. Där buntades inkomna röster i högar med 50 valsedlar i varje med en hög för varje parti. Allmänheten gavs inte möjlighet att följa detta arbete.

Både i val till kommuner och alltinget påbörjas rösträkningen på detta sätt på flera ställen i landet. Frågan är om nämnden kommer att betrakta det som en del av den egentliga rösträkningen. Om den gör det är det svårt att se att nämnden skulle säga något annat än att metoden står i strid med lagen.

Här kan du läsa mer om Piratpartiets överklagande av kommunalvalet i Reykjavík.