söndag 24 juni 2018

Rekordmånga besökare ger Blå lagunen ny rekordvinst

Blå lagunen hade 1,3 miljoner besökare under 2017. Och totalt drog Bláa lónið ehf. - det bolag som driver badet - in 102,3 miljoner euro. Vinsten var 31 miljoner euro - och drygt hälften betalas ut i aktieutdelning. Nästan var tredje intjänad euro är alltså en ren vinst för företaget. Det visar bolagets årsredovisning för 2017.

Efter utbyggnad och ombyggnad fortsätter Blå lagunen att vara en av Islands främsta turistmagneter. Att priserna höjts gång på gång skrämmer inte bort besökarna. I stället gör nu Bláa lónið ehf. - det bolag som äger och driver Blå lagunen - en ny rekordvinst.

Förra året hade badet 1,3 miljoner besökare. Det var 16 procent fler än det tidigare rekordåret 2016. Intäkterna enbart från badgäster ökade med hela 41 procent under 2017 till 62,5 miljoner euro. Totalt steg bolagets intäkter till 102,3 miljoner, en uppgång med 32 procent.

Näst viktigaste intäktskällan var försäljning av mat för 22,2 miljoner. Vidare såldes varor för 11 miljoner - vilket bara är en liten ökning jämfört med 2016, vilket är ännu ett tecken på att de turister som nu besöker Island shoppar mindre på grund av prisläget. Silica Hótel gav 6,4 miljoner i intäkter.

Bolaget fortsätter även att göra stora vinster. Nästan var tredje intjänad euro är en ren vinst för Bláa lónið ehf.

Vinsten för 2017 var 31 miljoner euro, vilket motsvarar en ökning med 32 procent. Det är den största vinsten i bolagets historia. Aktieutdelningen blir hela 16 miljoner.

Samtidigt fortsätter Blå lagunen att växa. I år väntas antalet besökare bli 5 till 6 procent fler än 2017. Själva lagunen har byggts ut. Även personalutrymmena har utökats. Bláa lónið ehf. har också investerat i ett nytt hotell. Förra året steg därför bolagets kostnader till 36,6 miljoner, en ökning med 10,4 miljoner.

Blå lagunen har dessutom blivit en av regionens största arbetsplatser. Vid årsskiftet hade bolaget 627 anställda.

Här kan du läsa mer om Blå lagunens storvinster.