fredag 29 juni 2018

Tillåtet med valjakt med sprängharpun och slakt utomhus

Valfångst där sillval skjuts med sprängharpun och kropparna styckas utomhus är helt i enlighet med det isländska regelverket. Det uppger Matvælastofnun sedan motståndare till valjakt ifrågasatt om fångstmetoderna är lagliga. Men det rör sig om undantag för just valfångst. I normala fall får inte djur slaktas och styckas under bar himmel.

I torsdags för en vecka sedan sköts den första sillvalen för året av besättningen ombord båten Hvalur 8. Det 80 ton tunga djuret fördes i land i Hvalfjörður. Där styckades kroppen utomhus innan köttstyckena togs in i fångststationen. Som vanligt slog båten av positionsbestämningssystemet så att inte valfångstmotståndare skulle kunna vänta in ankomsten.

Bolaget som driver jakten är Hvalur hf. Vd:n Kristján Loftsson gör varje år stora förluster på själva valfångsten. I praktiken finansieras jakten av vinsterna på hans aktier i fiskerijätten HB Grandi.

Inför årets jaktstart demonstrerade djurrätts- och miljöaktivister i Reykjavíks hamn mot valfångsten. Kristján Loftsson avfärdade kritiken och hävdade att jakten var lönsam - ett påstående som årsredovisningarna visar inte stämmer.

Det vanligaste argumentet mot valfångsten är att det rör sig om hotade djurarter. I samband med demonstrationen framfördes en rad andra argument mot Hvalurs jakt. Aktivisterna hävdade att den stod i strid med både djurskydds- och livsmedelslagen. De dömde ut jakten med sprängharpuner som olaglig och styckningen i det fria som ett sanitetsproblem.

Men svaret från Matvælastofnun var att jakten skedde enligt gällande bestämmelser. Regelverket säger att det med hänvisning till tradition är tillåtet att stycka val utomhus. Styckningen ska påbörjas så snart som möjligt efter att kroppen tagits i land. Det finns också olika krav på hygien.

Inte heller jakten med sprängharpun är regelvidrig. Skott med sprängharpuner dödar direkt om brösthålan träffas. Om skottet missar brösthålan ska djuret skjutas med skott i hjärnan. Även om harpunen inte träffar brösthålan är skottet tillräckligt kraftigt för att djuret ska förlora medvetandet.

Regelverket ändrades nyligen av fiskeminister Kristján Þór Júlíusson. Han förespråkar själv fortsatt isländsk valfångst. I ett interpellationssvar till Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir skriver han att Island bör hålla fast vid rätten att nyttja naturresurser på ett hållbart sätt där fångstnivåerna baseras på rekommendationer från experter. Där ingår även val.

Men samma syn har inte statsminister Katrín Jakobsdóttir. Hon säger till Stundin att hon dessutom är tveksam till om jakten är laglig:
"Jag har haft stora betänkligheter om huruvida jakten på sillval vid den isländska kusten kan betraktas som hållbar utifrån miljö-, samhälleliga och ekonomiska hänsyn. Så har jag även betänkligheter om huruvida fångstmetoderna uppfyller de krav som vi ställer på djurs välfärd."
Här kan du läsa mer om årets valfångst.