torsdag 21 juni 2018

Tunneln under Hvalfjörður blir gratis i september

I september blir det gratis att använda tunneln under Hvalfjörður. Då överlämnar bolaget Spölur tunneln till isländska staten. Exakt vilket datum som passagen blir avgiftsfri är ännu inte bestämt. Besked om vilken dag som avgiften slopas väntas i augusti. Det uppger Spölur i ett pressmeddelande.

Det är nu tjugo år sedan tunneln under Hvalfjörður togs i bruk. Den sex kilometer långa tunneln kortade restiden med närmare en timme jämfört med att åka runt fjorden. De senaste åren har passagen kostat 1 000 isländska kronor.

Varje dag är det i snitt omkring 7 000 fordon som kör genom tunneln. 2017 var ett nytt rekordår för trafiken under Hvalfjörður. Då var det 2 549 741 fordon som använde tunneln - en ökning med 8,2 procent jämfört med det tidigare rekordåret 2016.

Tunneln ägs och drivs av det privata bolaget Spölur. Nu har bolaget fått tillbaka de pengar som investerades i tunnelbygget. Därför ska tunneln nu återlämnas till staten.

Möjligheterna att behålla passageavgiften har diskuterats. Ett förslag har varit att använda intäkterna från Hvalfjörður till andra investeringar i det isländska vägnätet. Inte minst har det gällt en ny tunnel under fjorden eftersom den befintliga inte riktigt klarar av dagens trafikvolymer i rusningstid. Men det blir alltså inte så.

I september blir det enligt Spölur gratis att använda tunneln. Det exakta datumet för när avgiften försvinner är ännu inte bestämt. Ett sådant besked väntas i augusti.

Här kan du läsa mer om tunneln under Hvalfjörður.