torsdag 21 juni 2018

Utökat fiske av viktigaste arterna för Islands ekonomi

Torsk, kolja och sej får alla större kvoter nästa fiskeår. Efter flera år med svag tillväxt för kolja höjs nu kvoten med hela 40 procent då beståndet åter växer kraftigt. Nästan lika mycket höjs fångstkvoten för sej. För torsken är ökningen beskedligare. Kvotbesluten har fattats av fiskeminister Kristján Þór Júlíusson.

När nästa fiskeår inleds den 1 september finns det förutsättningar för att fisket ska kunna ge ännu större intäkter. Fiskeminister Kristján Þór Júlíusson följer enligt ett pressmeddelande fångstrekommendationerna från Hafrannsóknastofnun - och det innebär mer fiske av tre av de ekonomiskt viktigaste arterna.

I särklass viktigast är torsken. Här höjs kvoten marginellt till 262 000 ton. Mängden torsk som får fångas under det kommande året är en av de högsta någonsin. Hafrannsóknastofnun räknar med liknande rekommendationer under de närmaste åren. Återväxten de tre senaste åren har nämligen varit genomsnittlig.

Historiskt fiskades det allra mest torsk i början av 1950-talet. Då uppgick fångsterna till det dubbla jämfört med dagens. Men det fisket var inte hållbart. Senare infördes kvotsystemet för att förhindra överfiske.

Den största - och ekonomiskt mest betydelsefulla - förändringen gäller kolja. Kvoterna för fisket av kolja har sänkts i flera år eftersom beståndet blivit allt svagare. Åtstramningarna har nu gett resultat. Flera starka årgångar gör att kvoten nu höjs med 40 procent till 56 700 ton.

En annan ekonomiskt viktig art är sej. Också här mår beståndet nu bättre efter flera svaga år. Fångstkvoten höjs med 30 procent till 79 092 ton.

Kvoterna utökas även för bergtunga och havskatt.

Men det finns också bestånd som minskar. Därför sänks också fångstkvoterna. Nästa fiskeår krymper kvoterna för bland annat större kungsfisk, långa, birkelånga, marulk, lubb och den sill som förökar sig längs den isländska kusten.

Fångstkvoter för arter som makrill tillkännages senare.

Här kan du läsa mer om det isländska fisket.