måndag 9 juli 2018

20 miljoner kubikmeter jord rasade från Fagraskógarfjall

Foto: Landhelgisgæsla Íslands
Jordskredet i Hítardalur ödelade en sträcka på fem kilometer av älven Hítará. Men redan i går hittade vattnet en ny väg förbi rasmassorna genom Tálmi. Jordskredet täcker en yta på 1,8 kvadratkilometer. Det kan ha varit upp till 20 miljoner kubikmeter jord som rasade från Fagraskógarfjall tidigt i lördags morse.

Tidigt i lördags morse inträffade ett stort jordskred i Hítardalur på västra Island. Enorma jordmassor bröts loss från Fagraskógarfjall och föll över Hítardalur. Där lade de sig över Hítará, en av Islands mest eftertraktade platser för laxfiske. Rasmassorna stoppade älvens flöde. Vid jordmassorna bildades en lagun.

Men redan under gårdagen hittade vattnet en väg runt fördämningen. Det strömmar nu mot havet genom Tálmi, en mindre älv som ligger bredvid Hítará.

Laxfisket i Hítará kan nu vara historia. Ett område på en halv mil där Hítará och Grjótá förenas är nu torrt. Det är inte bara där som fisket har bedrivits - utan det är också där som laxen lägger sin rom. Det finns dock rapporter om att det finns fiskar som har överlevt i mindre vattensamlingar - bland annat vid vattenfallet Kattarfoss - som bildats.

Utöver detta är en milslång sträcka från fördämningen mot havet också torrlagd.

Jordskredet var ett av de största i Islands historia. Det kan ha varit ungefär lika stort som det jätteskred som skedde vid Askja 2014. Det var uppskattningsvis 10 till 20 miljoner kubikmeter jord som föll från Fagraskógarfjall. Jordmassorna täcker ett område på 1,8 kvadratkilometer.

Risken för nya skred bedöms vara liten. Området är dock avspärrat och har övervakats av polis från Borgarnes. Allmänheten uppmanas att hålla sig borta från Hítardalur. Experter från Veðurstofa Íslands och Háskóli Íslands är på plats för att kartlägga jordskredet.

Orsaken till jordskredet är inte fastslagen. De senaste månadernas rikliga nederbörd tros dock vara förklaringen till raset. Regnet tros ha sipprat in i sprickor i fjället som bildats av jordskalv. De stora mängderna vatten tros på så sätt ha lösgjort fjällets ytskikt.

Det stora skredet tros enligt lokalbefolkning ha inträffat mellan klockan 4 och 6 på lördagsmorgonen. Men det kan ha börjat tidigare. Fiskare och en rävjägare som var i området hörde enligt Vísir muller från fjället redan strax före midnatt i fredags kväll.

Jägaren Guðmundur Símonarson säger till Vísir att han lämnade området vid femtiden på morgonen. Då hade han hört och sett mindre jordskred, men något stort ras hade ännu inte inträffat. Han befann sig ungefär två kilometer från platsen för raset:
"Jag låg i en håla och jagade räv och så hörde jag detta. Molnen hängde lågt så jag såg inte detta, men snart klarnade det upp och då såg vi såret i fjället. ... Det var som om det kom en helikopter. Det började plötsligt och det var över plötsligt."
Här kan du läsa mer om jordskredet i Hítardalur.