lördag 28 juli 2018

Årets lägsta arbetslöshet på Island i juni

Arbetslösheten på Island sjönk i juni till 2,1 procent. Det är den lägsta siffran i år. Men arbetslösheten fortsätter att vara högre än under 2017. Det var på landsbygden som fler hittade jobb under juni. I huvudstadsregionen var arbetslösheten oförändrad jämfört med maj. Det visar statistik från Vinnumálastofnun.

År 2017 var arbetslösheten på Island den lägsta sedan finanskraschen hösten 2008. Under flera sommarmånader sjönk den som lägst till 1,8 procent. Sedan dess har högkonjunkturen mattats av. Den utvecklingen ger också avtryck i arbetslöshetsstatistiken.

I juni var 2,1 procent av islänningarna arbetslösa. Det var en minskning med 0,1 procentenhet jämfört med maj. I juni förra året var dock arbetslösheten 1,8 procent.

I Reykjavíkområdet var arbetslösheten oförändrad på 2,3 procent. I övriga regioner var det fler som hittade sysselsättning.

Utvecklingen är typisk för turistsäsongen. I huvudstadsregionen är skillnaderna mellan olika årstider när det gäller utländska besökare numera ganska små. På landsbygden är svängningarna betydligt större. Därför är andelen säsongsjobb betydligt större utanför Reykjavíkområdet. Totalt sett minskade dock antalet jobb inom turistsektorn något under juni - vilket även det är ett tydligt tecken på att branschen inte längre växer i samma takt. I stället är det många turismföretag som går ihop för att kunna möta tuffare konkurrens.

Arbetslösheten var högst på Suðurnes med 2,7 procent, en tillbakagång med 0,1 procentenhet. Därefter följde Norðurland eystra med 1,9 procent (-0,2), Suðurland med 1,5 procent (-0,2), Vesturland med 1,2 procent (-0,2), Austurland med 1,2 procent (-0,2), Västfjordarna med 1,1 procent (-0,2) och Norðurland vestra med 0,8 procent (-0,2).

De nya jobben gick främst till män. Arbetslösheten bland isländska män sjönk med 0,2 procentenheter till 1,9 procent. Bland kvinnor var arbetslösheten oförändrad på 2,3 procent. Var femte arbetslös har stått utanför arbetsmarknaden i minst ett år.

Bland ungdomar i åldern 18 till 24 år var arbetslösheten 1,6 procent. Utländska medborgare är fortfarande arbetslösa i större utsträckning än isländska medborgare. Bland utlänningar var 4,8 procent utan jobb i juni.

Vinnumálastofnun räknar inte med några stora förändringar under juli. Myndigheten förutspår att arbetslösheten kommer att bli mellan 2 och 2,2 procent.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.