tisdag 31 juli 2018

Arton barnäktenskap på Island senaste tjugo åren

Arton omyndiga har sedan 1998 fått tillstånd av justitiedepartementet att gifta sig. Det är sjutton flickor och en pojke som fått undantag från den lag som säger att arton års ålder är nödvändigt för äktenskap. De yngsta som har fått gifta sig var sexton år. Det framkommer i ett interpellationssvar från justitieminister Sigríður Á. Andersen.

De senaste tjugo åren har alltså arton barnäktenskap tillåtits på Island. Det uppger Sigríður Á. Andersen i ett svar på en fråga från Gröna vänsterns Andrés Ingi Jónsson. Det senaste undantaget beviljades av justitiedepartementet 2016.

Av de arton omyndiga som har fått gifta sig var sjutton flickor och en pojke. Alla utom två som fick klartecken var 17 år. De två yngsta var 16 år.

Sigríður Á. Andersen skriver att en översyn av lagen pågår. Den ska också innefatta en granskning av hur isländska myndigheter ska förhålla sig till barnäktenskap som ingåtts i utlandet.