tisdag 31 juli 2018

Åtta av tio ser ljust på Islands ekonomi

Hela 80 procent av islänningarna tycker att det ekonomiska läget är gott i dag. Det är en rejäl ökning jämfört med 2017. Bara 4 procent anser nu att den ekonomiska situationen är mycket dålig. Mest positiva är män, äldre islänningar, personer bosatta i huvudstadsregionen och höginkomsttagare. Det visar en undersökning utförd av MMR.

Den isländska högkonjunkturen håller på att svalna. Turismen driver inte längre på tillväxten på samma sätt som den gjort efter finanskraschen. I år väntas ökningen bli betydligt blygsammare än vad den varit tidigare.

Men 2018 väntas ändå präglas av låg arbetslöshet, fortsatt tillväxt och en stark valutakurs. Det är också något som återspeglar sig i MMR:s opinionsmätning om det ekonomiska läget på Island.

I dag är det 80 procent som anser att situationen är mycket eller ganska god. Det är en ökning med 15 procentenheter på bara ett år. Samtidigt har andelen islänningar som tycker att läget är dåligt minskat lika mycket. Nu är det 20 procent som svarar att läget är mycket eller ganska dåligt.

Nu är det 4 procent som uppger att situationen är mycket dålig. För ett år sedan var motsvarande siffra 10 procent. Samtidigt är det 12 procent som upplever att läget är mycket gott - en uppgång med 5 procentenheter.

Mest positiva till den ekonomiska situationen är män, islänningar som har fyllt 50 år, personer bosatta i huvudstadsregionen, höginkomsttagare och de som jobbar i ledande positioner i samhället. Kvinnor, unga islänningar, landsbygdsbefolkning och låginkomsttagare är mest negativa.

De mest skeptiska recensionerna av det ekonomiska läget kommer från Piratpartiets väljare. Där är det 56 procent som säger att Islands ställning är god. Den åsikten har hela 97 procent av Renässans sympatisörer. Nästan lika positiva är Självständighetspartiets anhängare med 96 procent, Framstegspartiets med 94 procent och Socialdemokraternas med 80 procent.