fredag 6 juli 2018

Bara sex vikvalar har jagats på Island i sommar

Hittills har bara sex vikvalar skjutits i sommar - trots att jakten har pågått i fyra veckor. Och det är troligt att årets jaktsäsong blir kort. Nu tar det över fyra timmar för valfångstbåtarna att ta sig ut ur den zon i Faxaflói där jakt är förbjuden. Den utökade skyddszonen gör jakten betydligt dyrare för det enda rederiet som jagar vikval.

Ett av Þor­gerður Katrín Gunn­ars­dótt­irs sista beslut innan hon lämnade posten som fiskeminister var att utöka den zon i Faxaflói där valfångst inte är tillåten. Därmed förbjöd hon jakt i det område där fyra av fem vikvalar fångats de tio senaste åren.

Årets jakt blir kanske inte mer omfattande än förra sommarens jakt. Då bidrog ogynnsamma väderförhållanden till att bara sjutton djur sköts. I år är kvoten totalt 262 vikvalar - men inget tyder på att IP Útgerð, som är det enda rederiet som jagar vikval i större skala, ska komma i närheten av det antalet.

Nu har enligt RÚV sex vikvalar skjutits i år under de fyra veckor som jakten har pågått. Gunnar Bergmann Jónsson, vd för IP Útgerð, säger till RÚV att vädret under säsongens första del har ställt till besvär. Men den utökade skyddszonen är det största bekymret:
"Vi behöver söka oss mycket längre ut och som en följd av det kan vi inte göra dagsturer. Så vi behöver ha större besättningar. Detta har enorm betydelse för oss. Det är längre att segla och längre väg hem."
Från hamnen i Hafnarfjörður tar det nu drygt fyra timmar att komma ut på tillåtet fångstvatten. Tidigare behövde båtarna inte segla mer än en timme.

Men det är inte bara personalkostnaderna som stiger för IP Útgerð. Även räkningen för bränsle blir betydligt högre när fångstbåtarna behöver gå längre ut för att kunna jaga vikval.

Än så länge har IP Útgerð bara använt sig av en båt, Hrafnreyður KÓ-100. Rederiet har tidigare övervägt att använda sig av fler båtar.

De senaste åren har fångsten av vikval inte varit tillräcklig för att möta efterfrågan. I stället har IP Útgerð importerat kött från Norge. Men de förändrade förutsättningarna gör att Gunnar Bergmann Jónsson enligt RÚV tror på en kort säsong eftersom det är svårt att få jakten att gå runt:
"Det här är mycket tyngre när det är som det är så allt detta blir mycket svårare."
Här kan du läsa mer om årets valfångst.