söndag 29 juli 2018

Dagens bonuscitat

"Det är ett avsevärt steg från att en amatör inom musiken till att ha ett heltidsarbete med musik och det behöver kanske ges stöd så att fler kan göra det. Och så är det viktigt att stödja konsertarrangemang. Det är en intäktskälla och även innehåll i turism. Så jag tror att det är viktigast att stödja gräsrötterna i konsertarrangemang."

Margrét Sigrún Sigurðardóttir, lektor vid Háskóli Íslands som beräknat isländska musikers intäkter, säger i RÚV att den viktigaste intäktskällan nu är konserter och att arrangörer därför bör få stöd.