fredag 20 juli 2018

Dagens citat

"Nu har lönerna höjts något enormt och med den starkare isländska kronan upplever vi, precis som andra exportnäringar, naturligtvis försämrad konkurrenskraft. ... I takt med att kronan har stärkts har turistens konsumtionsmönster förändrats. Den stannar kortare tid, gör inte lika mycket, åker inte på lika stora, dyra och långa utflykter och inte lika långt ut på landsbygden. Så landsbygden har också känt av dessa förändringar mycket."

Helga Árnadóttir, vd för branschorganisationen Samtök ferðaþjónustunnar, i Vísir om kostnadslägets inverkan på turismen till Island.