lördag 28 juli 2018

Dagens citat

"Även om vi inte ser det direkt i den ekonomiska statistiken att kronan är för stark - vi har fortfarande ett handelsöverskott - så hör och ser vi tecken på att vi har nått en viss gräns. Som exempel kan man nämna att ökningen av turister till landet avstannar mycket snabbt och vi ser dessutom en väldigt snabb nedkylning av ekonomin. Även om det fortfarande råder tillväxt så minskar tillväxten ganska snabbt."

Ásdís Kristjánsdóttir, chef för näringslivsorganisationen Samtök atvinnulífsins ekonomiska avdelning, i RÚV om den starka isländska kronans inverkan på exportindustrin.