tisdag 31 juli 2018

Dagens citat

"Vi förespråkar helt och fullt att utlänningar ska lära sig isländska, men att de bevarar sitt språk och helst ska invandrares barn få undervisning på sitt eget språk, alltså i själva språket. Eftersom det står helt klart att om barnet är bra på sitt första språk så är det sannolikare att det är bra på sitt andra språk."

Kristín Margrét Jóhannsdóttir, lektor vid Háskólinn á Akureyri, i RÚV om betydelsen av att personer som flyttar till Island lär sina barn såväl isländska som modersmålet.