onsdag 4 juli 2018

Dagens citat

"Medier är mycket viktiga i fria demokratier för att förmedla information och att granska dem som har formell makt. Ibland sägs det att isländska politiker är dåliga och att tjänstemannasystemet inte är mycket bättre. Kanske ligger det något i det, men själv anser jag att medierna är den svagaste länken i det isländska samhället. Faktiskt på skräpstatusnivå som de säger inom kreditvärderingsinstitut."

Brynjar Níelsson, alltingsledamot för Självständighetspartiet, skriver på Facebook om sin syn på de isländska medierna.