fredag 6 juli 2018

Dagens citat

"Vi kan ikke forudse det næste udbrud, men med den nye viden fra de to udbrud kan vi i stedet lave mere præcise prognoser for, hvad der vil ske."

Johanne Schmith, doktor i vulkanologi, i DR om arbetet med att undersöka aska från Katlas tidigare utbrott för att försöka förutsäga hur askan skulle bete sig och kunna påverka flygtrafiken vid ett nytt utbrott.