fredag 13 juli 2018

Färre positiva till ny expresstrafik i Reykjavík

Nästan hälften av islänningarna vill fortfarande se ett nätverk av expresstrafik i Reykjavíkområdet. Men det är allt färre som tycker att planerna på ny och snabbare kollektivtrafik i huvudstadsregionen är en bra idé. Mest positiva till förslaget är just boende i Reykjavík. Det visar en undersökning utförd av Maskína.

Planerna på en ny typ av kollektivtrafik i huvudstadsregionen var en av de mest omdiskuterade frågorna under valrörelsen inför kommunalvalet i Reykjavík. I slutändan var det partier som vill införa det nya systemet - Socialdemokraterna, Renässans, Piratpartiet och Gröna vänstern - som bildade majoritet i kommunen.

I grannkommunerna är uppslutningen starkare. I flera av Reykjavíks kranskommuner driver Självständighetspartiet frågan - men i Reykjavík är partiet emot planerna.

Trots att det finns ett starkt stöd för planerna i de inblandade kommunerna finns det många frågetecken kring förslaget. Det troligaste är att det blir ett nätverk av expressbussar. Bussarna ska gå från knutpunkter i ytterområden till centrala Reykjavík. Trafiken ska gå både snabbare och oftare än dagens bussar.

För att planerna ska kunna bli verklighet krävs stora investeringar. En siffra som ofta nämns är 70 miljarder isländska kronor. Utan särskilda filer för expresstrafiken kommer projektet inte att kunna genomföras.

Men det finns fortfarande vissa som är positiva till grundtanken, men som inte anser att ett nätverk av expressbussar är rätt lösning. De vill i stället se spårbunden trafik. Då kommer prislappen att bli ännu dyrare.

Bland motståndarna i Reykjavík fanns bland annat Självständighetspartiet, Centerpartiet, Framstegspartiet och Folkets parti. De tror inte att det nya systemet är rätt metod för att lösa trafiksituationen i huvudstadsregionen. Många anser också att majoriteten i Reykjavík har orealistiska förhoppningar om att kunna minska den privata trafiken.

Trots att ja-sidan kunde bilda majoritet i Reykjavík ökar motståndet mot planerna. Det är nu 45,5 procent som vill införa det nya systemet, en nedgång 7 procentenheter jämfört med den mätning som gjordes för ett halvår sedan. Samtidigt är det 27,8 procent som motsätter sig planerna, en ökning med 3 procentenheter. Resterande 26,8 procent är varken för eller emot förslaget, en uppgång med 4,1 procentenheter.

Personer i åldern 18 till 39 år, höginkomsttagare och islänningar med högskoleutbildning är oftare positiva till förslaget. Medelinkomsttagare och personer som har fyllt 50 år är i större utsträckning skeptiska.

Invånare i Reykjavík är också mer entusiastiska. Även boende i kranskommunerna är ganska förtjusta i förslaget, men de ligger under riksgenomsnittet liksom personer bosatta i övriga landet.

Renässans fick efter valet inviter både från vänster och höger, men valde att i Reykjavík bilda koalition med Socialdemokraterna, Piratpartiet och Gröna vänstern. Sett till synen på kollektivtrafikens framtid var det ett lyckat val. Sympatisörer till Renässans är nämligen de mest positiva till förslaget.

Hela 80,8 procent av Renässans väljare vill att expresstrafiken blir verklighet. Bara 14 procent säger nej. Även bland anhängare till de tre andra koalitionspartierna är stödet starkt.

Bland motståndarna är det Folkets parti som sticker ut. Här är det bara 8 procent som är för systemet medan 66,4 procent motsätter sig planerna. Också hos anhängare till Självständighetspartiet, Centerpartiet och Framstegspartiet är motståndet utbrett.

Här kan du läsa mer om opinionsläget i kollektivtrafiksfrågan.