tisdag 3 juli 2018

Fler vill behålla inrikesflyget i Reykjavík

Fler vill behålla inrikesflygplatsen i Reykjavík än som vill flytta den. Men islänningar bosatta på landsbygden är betydligt mer positiva till att låta inrikesflyget bli kvar på Vatnsmýri. Framstegspartiets sympatisörer vill oftast behålla flygplatsen. Socialdemokraternas väljare förespråkar i störst utsträckning en flytt. Det visar en mätning utförd av Maskína.

I kommunalvalet 2014 var det framför allt Framstegspartiet som försökte göra flygplatsen i Reykjavík till en valfråga. Men under mandatperioden har den koalition som styr kommunen - som består av Socialdemokraterna, Ljus framtid, Gröna vänstern och Piratpartiet - tagit flera steg mot en avveckling.

Även i år var det flera partier som försökte profilera sig genom att argumentera för att inrikesflyget skulle bli kvar på Vatnsmýri. Där märktes bland annat Självständighetspartiet, Framstegspartiet och Centerpartiet.

Att Självständighetspartiet motsätter sig en flytt är anmärkningsvärt. Eyþór Arnalds, partiets toppkandidat i valet den 26 maj, var 2001 en av initiativtagarna till 102 Reykjavík, ett nätverk som kämpar för att få bort flygplatsen. Men som kandidat för Självständighetspartiet har han slutit upp bakom partilinjen och vill nu behålla flygplatsen.

Bland väljarna finns det många som anser att inrikesflyget ska stanna på Vatnsmýri nära Reykjavíks centrum. Bland islänningar i allmänhet är det 53,3 procent som motsätter sig en flytt. Men bland Reykjavíkborna är det bara 44,4 procent som har samma åsikt.

I Reykjavík är det 36,1 procent som säger att flygplatsen bör försvinna. I hela landet är det 26,1 procent som förespråkar en flytt.

Skillnaderna är stora mellan olika väljargrupper. Hela 83,3 procent av Framstegspartiets anhängare motsätter sig en flytt. Motståndet är också starkt inom Centerpartiet med 78,8 procent och inom Självständighetspartiet med 76,2 procent. Även inom Folkets parti och Gröna vänstern är motståndarna fler med 59,5 procent respektive 43,3 procent.

Bland sympatisörerna till Framstegspartiet, Centerpartiet och Folkets parti är det inte ens var tionde som tycker att inrikesflyget inte ska finnas kvar på Vatnsmýri.

I Socialdemokraternas led finns de flesta som anser att flygplatsen ska lämna Vatnsmýri. Där säger 57,8 procent ja till en flytt. Fler flyttförespråkare finns också inom Piratpartiet med 53,5 procent och inom Renässans med 47,2 procent.

Män, islänningar som har fyllt 60 år och personer med enbart grundskoleutbildning svarar i större utsträckning att flygplatsen inte ska bort från Vatnsmýri. Kvinnor, höginkomsttagare och islänningar med högskoleutbildning uppger oftare att inrikesflyget bör hitta en annan plats.

Här kan du läsa mer om debatten om inrikesflyget.