söndag 8 juli 2018

Första nya huset på 29 år byggs i Bíldudalur

För första gången sedan 1989 byggs ett nytt bostadshus i Bíldudalur. Bakom bygget står Íslenska kalkþörungafélagið, det företag som skördar kalkalger i Arnarfjörður. Bostadsbristen i Bíldudalur har blivit ett sådant bekymmer att företaget annars haft svårt att hitta personal. Det första huset har åtta lägenheter.

Íslenska kalkþörungafélagið har de senaste åren växt kraftigt i Bíldudalur i Västfjordarna efter starten 2007. Företaget skördar kalkalger i Arnarfjörður. I dag har företaget 24 anställda. Det är troligt att verksamheten kommer att fortsätta växa. Íslenska kalkþörungafélagið har nyligen fått tillstånd att utöka produktionen till 85 000 ton om året.

Men det har länge varit svårt för Íslenska kalkþörungafélagið att hitta och behålla personal. Det har nämligen inte byggts nytt i Bíldudalur sedan 1989. Efter många år av utflyttning har nu utvecklingen vänt. Bakom vändningen ligger också växande fiskodling.

Vid årsskiftet hade Bíldudalur 225 invånare. Det är fortfarande långt ifrån rekordåret 1950 då 397 personer bodde i Bíldudalur. Men de senaste åren har alltså en stor ökning skett sedan botten nåddes 2011 då orten bara hade 159 invånare.

Att bostadspriserna varit låga har gjort att intresset för att bygga nytt har varit svalt. Nu bygger alltså Íslenska kalkþörungafélagið ett nytt flerfamiljshus med åtta lägenheter. Einar Sveinn Ólafsson, investeringsansvarig i bolaget Marigot som i sin tur äger Íslenska kalkþörungafélagið, säger till RÚV att bygget kostar mellan 100 och 120 miljoner isländska kronor:
"Det finns inget att hyra. Det råder brist och här är stor tillväxt, här ser det ljust ut och det finns nog att göra. Så vi tog steget. ... Vi kan inte hitta personal om de inte kan hitta bostäder - oavsett om det är hönan eller ägget som kommer först - men vi har drivit detta här i tio år och detta är vår väg ut ur det här problemet."
Einar Sveinn Ólafsson hoppas nu att fler ska följa efter och våga bygga nytt i Bíldudalur, rapporterar RÚV.