tisdag 10 juli 2018

Jordskred på västra Island gav utslag på seismografer

Foto: Veðurstofa Íslands
Jordskredet som fördämde Hítará är upp till 30 meter tjockt. Och det var klockan 5.17 i lördags morse som enorma mängder jord bröts loss från Fagraskógarfjall och spred sig över 1,5 miljoner kvadratmeter stort område. Jordskredet gav utslag på Veðurstofa Íslands utrustning som mäter jordskalv. Det uppger myndigheten i ett pressmeddelande.

De första undersökningarna av lördagens jordskred i Hítardalur på västra Island avslutades i går. Nu kommer experter från Veðurstofa Íslands och Háskóli Íslands att analysera materialet. Men omständigheterna kring jordskredet - som är ett av de största i Islands historia - har nu blivit klarare.

Det var klockan 5.17 i lördags morse som jordskredet inträffade. Den exakta tidpunkten kunde fastställas eftersom det gav utslag på Veðurstofa Íslands seismografer.

Tiden stämmer också med uppgifter från personer som befann sig i området. Boende i Hítardalur talade om att ett muller hördes någon gång mellan 4 och 6 på lördagsmorgonen. En rävjägare lämnade Hítardalur vid femtiden. Då hade ännu inte det stora jordskredet inträffat.

Rävjägaren befann sig ungefär två kilometer från platsen för jordskredet. Han talade om att han hört och sett ett mindre jordskred vid 23.30. Detta jordskred var dock inte tillräckligt stort för att nå fram till Hítará och fördämma älven. Rasmassorna från detta skred begravdes sedan under det stora skredet.

Mellan 10 och 20 miljoner kubikmeter jord och annat material föll från Fagraskógarfjall i lördags. Som jämförelse omfattade jordskredet i Askja sommaren 2014 omkring 20 miljoner kubikmeter.

Rasmassorna i Hítardalur täcker ett område på 1,5 miljoner kubikmeter. Där jorden är tjockast är den 30 meter hög. Även ute i kanterna är jordtäcket 5 till 10 meter högt.

Jordmassorna fördämde och torrlade delar av älven Hítará. En lagun bildades framför jordskredet, men vattnet hittade snart en ny väg mot havet genom sidoälven Tálmi. Tálmi förenas med Hítará några kilometer från platsen för jordskredet.

Risken för nya större ras bedöms vara liten. Polis från Borgarnes har av säkerhetsskäl stängt av två mindre vägar som leder till det drabbade området. Ett informationsmöte för närboende och andra berörda hölls i går kväll i kommunen Borgarbyggðs regi.

Det är enligt Veðurstofa Íslands troligt att får begravts i jordskredet. Konsekvenserna för livet i Hítará är ännu inte kända. Troligt är dock att laxfisket - något älven är känd för - kommer att påverkas avsevärt.

Just nu är det Stangveiðifélag Reykjavíkur som hyr fiskerätten i Hítará. Men det avtalet löper ut i år. Nästa säsong är det företaget Grettistak som köpt fiskerätten. Orri Dór Guðnason säger till Vísir att företaget tänker plantera in lax i älven för att fisket ska kunna fortsätta som vanligt.

Här kan du läsa mer om jordskredet i Hítardalur.