måndag 2 juli 2018

Kommunen skuldfri - säljer aktier i naturbad vid Mývatn

195 miljoner isländska kronor gjorde Skútustaðahreppur i vinst på försäljningen av aktier i naturbadet vid Mývatn. Pengarna går till att betala av lån - och kommunen är nu skuldfri. Men pengarna kommer att behövas. Inom de närmaste åren väntar stora investeringar i bland annat avloppsnätet och ett nytt badhus.

Skútustaðahreppur vid Mývatn var länge en kommun i kris. Många arbetstillfällen försvann när kiselanläggningen i sjön lades ned 2004. Samtidigt fortsatte flyttlassen att gå från landsbygden till storstäderna.

Botten nåddes 2014. Då var det bara 371 personer som bodde i Skútustaðahreppur. Invånarantalet hade då minskat fem år i följd.

Sedan dess har allt fler flyttat till Skútustaðahreppur. Kommunen är en av de snabbast växande på Island. Vid årsskiftet var 498 personer folkbokförda i Skútustaðahreppur. Nyligen firade kommunen att antalet invånare åter var över 500 personer - vilket var första gången sedan 1994.

Dessutom blev centralorten Reykjahlíð en tätort. Antalet invånare växte inom loppet av ett år från 166 till 208 personer. För att klassas som en tätort krävs minst 200 invånare.

Det är turismen som har vänt utvecklingen i Skútustaðahreppur. Det har också gjort kommunen till en av Islands mest invandrartäta då många anställda inom turistnäringen är utlänningar. Drygt var fjärde kommuninvånare är inte isländsk medborgare - vilket är en av de högsta andelarna utländska medborgare i landet.

En turistattraktion som lockar allt fler besökare till regionen är Jarðböðin, naturbadet inte långt från Mývatns strand. Kommunen ägde länge 5,9 procent av aktierna i badet. Nu har Skútustaðahreppur sålt aktieposten. Resultatet var en vinst på 195 miljoner isländska kronor.

Försäljningen innebär att Skútustaðahreppur inte längre har några långfristiga skulder. En del av vinsten - 35 miljoner isländska kronor - användes enligt ett beslut i kommunfullmäktige för att betala av lån.

Stora investeringar väntar dock i Skútustaðahreppur under de närmaste åren. Avloppssystemet har länge varit i stort behov av förbättringar. Förskolan behöver växa. Och något kommunalt badhus finns inte sedan badet i Reykjahlíð stängde för flera år sedan eftersom det var i så dåligt skick att en renovering hade blivit för dyr. I stället har elever bussats till annan ort för simundervisning.

Þorsteinn Gunnarsson, kommunchef i Skútustaðahreppur, säger till RÚV att kommunen de senaste åren brottats med en svår ekonomisk situation. Länge bidrog utflyttningen till att skatteintäkterna minskade. Kommunen var därför också sparsam när det gällde investeringar. I takt med att befolkningsutvecklingen vänt har skatteintäkterna ökat. Därmed har också ekonomin förbättrats:
"Detta var det mest förnuftiga i detta läge att sälja andelen i Jarðböðin. Det ingår inte i kommunens kärnverksamhet att driva ett naturbad."
Här kan du läsa mer om utvecklingen i Skútustaðahreppur.