lördag 7 juli 2018

Majoritet islänningar säger nej till alkohol i butiker

Motståndet mot att tillåta alkoholförsäljning i livsmedelsbutiker fortsätter att vara starkt. Bara 15 procent vill häva förbudet mot att sälja starksprit i dagligvaruhandeln. Men andelen som vill tillåta försäljning av vin och starköl ökar till 36 procent. Det visar en opinionsundersökning utförd av MMR.

Att det i alltinget läggs förslag om att avskaffa alkoholmonopolet och att dessa förslag röstas ned har närmast blivit något av en politisk tradition. Sådana förslag har ofta lagts årligen av olika ledamöter. Hittills har dock inget av dem fått majoritet.

Bland allmänheten är motståndet mot att slopa monopolet starkt. Det är 74 procent som inte vill tillåta försäljning av starksprit i livsmedelsbutiker. Bara 15 procent säger ja till starksprit i dagligvaruhandeln. Det är exakt samma siffror som när MMR ställde samma fråga för ett år sedan.

Däremot har motståndet mot att sälja alkohol med lägre volymprocent än 22 procent - som vin och starköl - minskat något under det senaste året. Nu är det 36 procent som vill tillåta försäljning, en ökning med 3 procentenheter. Men det är 55 procent, en nedgång med 2 procentenheter, som förespråkar ett fortsatt förbud.

Kvinnor, pensionärer och islänningar bosatta på landsbygden anser i större utsträckning att monopolet ska kvarstå. Män, islänningar i åldern 18 till 29 år och personer bosatta i huvudstadsregionen vill oftare häva monopolet.

Mest negativa till att börja sälja alkohol i butiker är Framstegspartiets väljare. Motståndet är även utbrett bland sympatisörer till Folkets parti, Gröna vänstern och Socialdemokraterna. Mest positiva till att slopa alkoholmonopolet är anhängare till Piratpartiet och Renässans.

Här kan du läsa mer om opinionen när det gäller alkoholförsäljning i matbutiker.