onsdag 18 juli 2018

Minister ger pengar till snöröjning till Ingjaldssandur

Vintrarna i Ingjaldssandur kan bli lite mindre ensliga för Elísabet Anna Pétursdóttir. Efter att departementet sagt nej öronmärker nu kommunikationsminister Sigurður Ingi Jóhannsson 240 000 isländska kronor för snöröjning till Ingjaldssandur. Men pengarna räcker inte för att hålla vägen öppen hela vintern.

På gården Sæból i Ingjaldssandur i Västfjordarna bor Elísabet Anna Pétursdóttir. Hon är den enda som är bofast i Ingjaldssandur. Hennes son är också skriven på gården, men under större delen bor han inackorderad i Ísafjörður där han går på gymnasiet.

Vägen till Ingjaldssandur hålls inte öppen under vintrarna. Ofta är sträckan över Sandsheiði oframkomlig i närmare ett halvår.

När sonen gick i grundskolan i Flateyri öppnades vägen ibland under vintrarna. För att sonen nu ska kunna besöka hemmet på helgerna får han gå eller åka skoter över heden. Då bär han också med sig de förnödenheter som Elísabet Anna Pétursdóttir annars inte skulle kunna få hem.

Ingjaldssandur är en av Islands mest isolerade platser. Nyligen vände sig kommunen Ísafjarðarbær till kommunikationsdepartementet med en begäran om snöröjning under vintern. Svaret blev nej. Departementet ansåg sig inte ha råd att hålla vägen öppen.

Ísafjarðarbær efterlyste också en framtidslösning för Ingjaldssandur. Enligt kommunen var det oförsvarligt från statens sida att inte göra några som helst ansträngningar för att en året runt-boende skulle ha vägförbindelse med omvärlden.

Kommunikationsminister Sigurður Ingi Jóhannsson öronmärker nu 240 000 isländska kronor åt snöröjning av vägen. Bidraget kommer från de medel som han som minister förfogar över.

Beslutet är dock inte den framtidslösning som Ísafjarðarbær önskat. Pengarna räcker inte för att hålla vägen öppen ens en gång i veckan under en hel vinter. Däremot kan de kanske räcka till att öppna den några få gånger under vinterhalvåret.

Här kan du läsa mer om Ingjaldssandur.