måndag 9 juli 2018

Oceanograf: Birna Brjánsdóttir kastades i havet vid Ölfusá

Birna Brjánsdóttir kastades i vattnet vid bron Óseyrarbrú över älven Ölfusá. Kroppen drev sedan västerut innan den spolades i land nära fyren vid Selvogur. Det fastslår enligt Fréttablaðið den oceanograf som på begäran av den morddömde Thomas Møller Olsens advokat undersökt var hon hamnade i vattnet. Denna plats kommer att vara avgörande när fallet i höst prövas i Landsréttur.

Tidigt på morgonen den 14 januari 2017 på Laugavegur i Reykjavík sågs 20-åriga Birna Brjánsdóttir i livet för sista gången. Åtta dagar senare hittades hon död på stranden vid Selvogur. Sökinsatsen var en av de största i Islands historia.

Misstankarna riktades snart mot Thomas Møller Olsen, en grönländsk sjöman som festat i Reykjavík under kvällen medan trålaren Polar Nanoq låg i hamn i Hafnarfjörður. Genom en rad olika fynd kunde han knytas till Birna Brjánsdóttir. I den hyrbil han disponerade fanns stora mängder blod - något som pekade på att hon utsatts för grov misshandel.

Under rättegången i Héraðsdómur Reykjaness dömdes Thomas Møller Olsen till nitton års fängelse för mord och grovt narkotikabrott. Han nekade hela tiden till att ha mördat Birna Brjánsdóttir. I stället försökte han i rätten lägga skulden på en kollega.

Bilder från övervakningskameror visar hur Thomas Møller Olsen lämnar hamnen i Hafnarfjörður i hyrbilen. Han återvänder först fyra timmar senare. Vad han gjorde under denna tid är inte känt. Men bilen körs mellan 130 och 150 kilometer.

Domstolen gjorde samma bedömning som åklagaren - det var under dessa fyra timmar som Thomas Møller Olsen kastade Birna Brjánsdóttir i havet någonstans på den isländska sydkusten. Det fanns olika teorier om var detta skett. Inom polisen trodde många att det gjorts ungefär en mil väster om fyndplatsen vid Selvogur. Andra trodde i stället att det gjorts vid Óseyrarbrú öster om Selvogur.

På begäran av Thomas Møller Olsens tidigare försvarsadvokat har en oceanograf analyserat händelseförloppet. Slutsatsen är enligt Fréttablaðið att Birna Brjánsdóttir kastades i havet vid Vogsós vid Óseyrarbrú, den bro som går över älven Ölfusá där den mynnar i Atlanten.

Just denna plats har alltså tidigare bedömts vara en trolig dumpningsplats. Det är en av få ställen i regionen där det är lätt att kasta en kropp i vattnet utan att behöva släpa den längre sträckor. Eftersom området är platt och öppet kunde den som inte ville bli sedd ha god uppsikt över annan trafik. Ljuset från andra fordon kan ha varit synliga på flera kilometers avstånd.

Oceanografens analys kommer med all sannolikhet att diskuteras när Landsréttur i höst prövar Thomas Møller Olsens överklagande av den fällande domen. I Héraðsdómur Reykjaness hävdade försvaret att bilen under lördagsförmiddagen inte kan ha körts längre än 130 kilometer. Från åklagarsidan talades det om en körsträcka mellan 130 och 150 kilometer.

Tre olika vägar till dumpningsplatsen på sydkusten har diskuterats. En konsekvens av oceanografens analys är att en av dem helt kan uteslutas. Det gäller Reykjanesbraut från Hafnarfjörður mot Keflavík, men där Thomas Møller Olsen ska ha svängt av vid avfarten mot Blå lagunen, fortsatt söderut mot Grindavík och därefter börjat köra österut.

Hade Birna Brjánsdóttir kastats i vattnet väster om Selvogur hade denna väg varit tänkbar. Men till Óseyrarbrú är det 107 kilometer enkel resa. Det betyder att denna väg inte är aktuell - vilket är intressant eftersom vittnen sagt att det sannolikt var den enda vägen till sydkusten som Thomas Møller Olsen kände till då han på Island inte färdats längre än från Hafnarfjörður till Blå lagunen.

Två andra vägar är fortfarande tänkbara. När det gäller den första av dem ska Thomas Møller Olsen även här ha kört Reykjanesbraut mot Keflavík, men svängt av redan mot Krýsuvík. Avståndet från Hafnarfjörður till Óseyrarbrú är 74 kilometer.

Det sista alternativet är en färd österut längs ringvägen över Hellisheiði i riktning mot Hveragerði. Där ska han i så fall ha tagit av mot Þorlákshöfn och därefter fortsatt österut i riktning mot Eyrarbakki. Strax utanför samhället ligger Óseyrarbrú. Denna sträcka är 59 kilometer.

I Héraðsdómur Reykjaness hävdade försvaret att Thomas Møller Olsen omöjligen kunde vara mördaren om dumpningsplatsen var belägen mer än 130 kilometer tur och retur från Hafnarfjörður. Åklagarsidan hävdade visserligen att bilen kunde ha körts upp till 150 kilometer, men denna omständighet borde enligt försvaret tolkas till Thomas Møller Olsens fördel.

I Landsréttur är det därför troligt att försvaret kommer att hävda att bilen körts på ett sätt som betyder att Thomas Møller Olsen är oskyldig. Vägen förbi Grindavík kan som en konsekvens av oceanografens analys inte längre bedömas vara ett alternativ. Sträckan förbi Krýsuvík ligger inom 150 kilometer - men utanför radien på 130 kilometer. Därför är en strid i rätten mellan försvaret och åklagarsidan om körsträckan att vänta.

Om sträckan över Krýsuvík också räknas bort - med hänvisning till att den tur och retur blir 142 kilometer - återstår alltså bara vägen över Hellisheiði. Den har internt inom polisen bedömts som mindre sannolik eftersom Thomas Møller Olsen så vitt är känt inte tidigare åkt denna väg. Men det utesluter naturligtvis inte att det var denna väg som användes.

Här kan du läsa mer om mordet på Birna Brjánsdóttir.