måndag 23 juli 2018

Piratpartist: Pia Kjærsgaard är rasist och fascistTalmannen Steingrímur J. Sigfússon säger sig förstå kritiken mot att Pia Kjærsgaard fick tala inför alltinget under hundraårsfirandet av undertecknandet av unionsavtalet med Danmark. Men han beklagar att protesterna mot henne kastade en skugga över ceremonin. Piratpartiets Þórhildur Sunna Ævarsdóttir anser att talet gav henne legitimitet. I det tal hon själv tänkte hålla kallade hon Pia Kjærsgaard både rasist och fascist.

Bara en halvtimme innan bussarna skulle avgå från Reykjavík mot Þingvellir kom beskedet att Piratpartiet tänkte bojkotta firandet. Skälet var att folketingets talman Pia Kjærsgaard - tillika grundare av Dansk folkeparti - som hedersgäst skulle hålla ett tal inför alltinget.

Piratpartiet insåg - liksom många andra alltingsledamöter - bara dygnet innan firandet att det var Pia Kjærsgaard som bjudits in. De kände helt enkelt inte till vem som var talman i folketinget. Hennes namn nämndes i ett pressmeddelande som gick ut i april. Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, Piratpartiets gruppledare i alltinget, säger till Vísir att varken hon eller någon annan partikamrat sett detta.

Piratpartiet uteblev alltså från firandet av hundraårsdagen av undertecknandet av unionsavtalet med Danmark. Socialdemokraten Helga Vala Helgadóttir protesterade genom att gå både under Pia Kjærsgaards tal på Þingvellir och under den efterföljande middagen i Reykjavík. Flera partiledare - Gröna vänsterns Katrín Jakobsdóttir, Socialdemokraternas Logi Már Einarsson och Renässans Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir - tog upp kampen mot rasism i sina tal på Þingvellir.

Bojkotten gjorde att Þórhildur Sunna Ævarsdóttir inte höll något tal för Piratpartiets räkning. Hon har dock spelat in talet för Stundin. Där riktar hon skarp kritik både mot firandet och mot Pia Kjærsgaard. Hon säger att det är obegripligt att alltinget en dag när självständigheten står i centrum utestänger allmänheten från Þingvellirs hjärta. Och hon beskriver Pia Kjærsgaard som rasist och fascist:
"För vi bjuder hit faran. Faran för rasism, chauvinism och isolationism. Bokstavligen. Inte i form av flyktingar och asylsökande. Inte i form av utländska medborgare som ansöker om isländskt medborgarskap med förhoppningen om ett bättre liv. Utan i form av populistiska och till och med fascistiska nordiska politiker som särskilt bjuds in till den isländska suveränitetens hundraårsjubileum. Och vi frågar oss, naturligtvis, vad som kan utläsas av det när isländska makthavare bjuder hit den rasistiska och till och med fascistiska talmannen för vår gamla kolonialmakts ting - utan något förbehåll för om vederbörande är en representant för demokratiska värderingar eller oförfalskad rasism? För vi ska inte, kära islänningar, tvivla på att det danska tingets representant på detta suveränitetsjippo är en representant för föråldrad och förkastlig rasism. En representant för vår forna kolonialmakts ting som vi bjuder hit i något slags underlig tacksamhet för något som vi piratpartister inte deltog i och som talar till denna församling. Hon är dessutom rädslans, misstänksamhetens och hatets representant - rädslan för det okända och misstänksamheten och hatet gentemot allt som är annorlunda. En representant för misstänksamhet och hat gentemot alla dem som inte är av ariskt ursprung, alla som inte är danska."
Þórhildur Sunna Ævarsdóttir säger till RÚV att Pia Kjærsgaard gavs legitimitet genom att hon fick tala inför alltinget. Hon hade kunnat delta i firandet utan att hålla något tal. Vidare säger hon att beslutet att bojkotta firandet inte var enkelt. Hon anser dock att det är viktigt att markera mot åsikter som Pia Kjærsgaards:
"I början av en epok som denna, som vi upplever, så är det ingen slump att Trump låser in barn i celler. Han testar var gränsen går. Fascister och rasister prövar denna metod över hela världen. De försöker sätta vår demokrati ur spel och undersöka vilken typ av ondska vi tål."
Steingrímur J. Sigfússon, alltingets talman, säger till RÚV att han förstår kritiken mot den politik som Pia Kjærsgaard företräder. Han beskriver sig själv som den sista som skulle hålla med henne. Hon deltog dock inte i firandet som representant för Dansk folkeparti utan som representant för folketinget. Steingrímur J. Sigfússon beklagar att protesterna kom att prägla hela firandet:
"Vad gäller protesterna så har jag sagt att jag tycker att det var tråkigt att de kastade en viss skugga över detta eftersom människor protesterade mot det danska tingets talmans deltagande."
Att Steingrímur J. Sigfússon försvarar Pia Kjærsgaards deltagande håller också på att utvecklas till ett problem inom Gröna vänstern. En debatt om beslutet pågår redan inom partiets ungdomsförbund. Och musikern Unnsteinn Manuel Stefánsson skriver på Facebook att han inte längre kan rösta på Gröna vänstern när partiet bjuder in "en av Nordens största rasister" för att sedan "inte ens be om ursäkt för det".

Hildur Knútsdóttir, som varit ersättare för Gröna vänstern i alltinget och var på åttonde plats på partiets lista i norra Reykjavík i senaste valet, är det första tunga namnet som begär utträde på grund av turerna kring ceremonin på Þingvellir. Hon skriver på Facebook att hon inte kan vara med i ett parti som bjuder in "en ökänd rasist" till ett firande.

Här kan du läsa mer om debatten efter Pia Kjærsgaards deltagande i firandet på Þingvellir.